Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Tuczno na lata 2011-2021 Wojciech Narel 2011-01-31 09:02:56
Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gmimego Wojciech Narel 2011-01-31 08:08:19
Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Wojciech Narel 2011-01-31 08:06:17
Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Wojciech Narel 2011-01-31 08:06:08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tuczno Anna Sieczka 2011-01-25 13:59:57
OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości mienia gminnego - 25.02.2011r. Anna Sieczka 2011-01-24 15:26:01
OBIESZCZENIE o posiedzeniu IV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie - 28 stycznia 2011 godz. 14:00 Anna Sieczka 2011-01-24 14:10:40
Samodzielne stanowiska i referaty Anna Sieczka 2011-01-18 14:09:00
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 stycznia 2011r. godz. 11:00 Wojciech Narel 2011-01-17 11:33:32
Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok. Wojciech Narel 2011-01-17 10:20:42
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2011 rok. Wojciech Narel 2011-01-17 09:47:18
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2011 rok. Wojciech Narel 2011-01-17 09:45:52
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2011 rok. Wojciech Narel 2011-01-17 09:44:15
Zarządzenia 2011r. Wojciech Narel 2011-01-17 09:39:01
Krzysztof Hara - Burmistrz Tuczna - dokument usunięty Wojciech Narel 2011-01-17 08:49:27
Informacja o wynikach wyboru rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu powszechnego Ludnoości i Mieszkań 2011 roku Anna Sieczka 2011-01-12 13:17:29
Burmistrz Tuczna Wojciech Narel 2011-01-10 14:52:31
Uchwała Nr XXXVIII/243/2010 w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej Wojciech Narel 2011-01-10 07:44:27
Uchwała Nr XXXVIII/244/2010 w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, w których pobiera się opłatę miejscową Wojciech Narel 2011-01-10 07:44:07
Uchwała Nr XXXVIII/245/2010 w sprawie : określenia wysokości stawki opłaty miejscowej Wojciech Narel 2011-01-10 07:43:51
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu - 14 stycznia 2011r. godz. 14:00 Anna Sieczka 2011-01-07 11:06:18
Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2011 roku Anna Sieczka 2011-01-05 14:13:05
Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Tuczno Anna Sieczka 2011-01-05 14:11:39
Uchwała Nr III/10/2010 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Tucznie Anna Sieczka 2011-01-05 14:10:27
Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tuczna Anna Sieczka 2011-01-05 14:09:29
Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2011 Anna Sieczka 2011-01-05 14:02:41
Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021 Anna Sieczka 2011-01-05 13:57:55
Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Anna Sieczka 2011-01-05 13:54:01
Uchwała Nr III/5/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. Anna Sieczka 2011-01-05 13:52:09
Uchwała Nr III/5/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. Anna Sieczka 2011-01-05 13:52:00
Sławomir Szewczyk - dokument usunięty Wojciech Narel 2011-01-05 12:44:17
Leszek Janiak - Przewodniczący - dokument usunięty Wojciech Narel 2011-01-05 12:43:28
Józef Wesół - dokument usunięty Wojciech Narel 2011-01-05 12:42:45
Zenon Maszczak - dokument usunięty Wojciech Narel 2011-01-05 12:41:43
Krzysztof Mikołajczyk - dokument usunięty Wojciech Narel 2011-01-05 12:41:09
Ireneusz Herman - dokument usunięty Wojciech Narel 2011-01-05 12:40:30
Alicja Meslin - dokument usunięty Wojciech Narel 2011-01-05 12:38:45
Maria Świderska - dokument usunięty Wojciech Narel 2011-01-05 12:38:11
Józef Madaj - dokument usunięty Wojciech Narel 2011-01-05 12:37:21
Janina Sałachub - dokument usunięty Wojciech Narel 2011-01-05 12:36:42