Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 26 października 2010 roku. Wojciech Narel 2010-10-20 07:57:49
Informacja Burmistrza Tuczna w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów wyborczych. Wojciech Narel 2010-10-14 14:15:07
Informacja Burmistrza Tuczna w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów wyborczych. Wojciech Narel 2010-10-14 14:14:35
Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Anna Sieczka 2010-10-14 13:20:11
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 14 października 2010r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat Anna Sieczka 2010-10-14 10:32:24
Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. Wojciech Narel 2010-10-14 09:41:40
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza Tuczna Wojciech Narel 2010-10-14 08:27:42
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza Tuczna Wojciech Narel 2010-10-14 08:00:05
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie Wojciech Narel 2010-10-12 10:23:00
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie Wojciech Narel 2010-10-12 10:21:50
Informacja Burmistrza Tuczna z dnia 11 października 2010r. ws. składu i pełnionych funkcji Miejskiej Komisji Wyborczej Wojciech Narel 2010-10-12 09:29:59
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Wojciech Narel 2010-10-12 08:29:20
Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 września 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Wojciech Narel 2010-10-11 14:00:25
Uchwała Nr XXXVII/234/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2010-10-11 13:34:58
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 14 października 2010 roku o godz. 14:00 Wojciech Narel 2010-10-11 09:49:22
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu w dniu 19 października 2010r. godz. 14:00 Anna Sieczka 2010-10-07 12:36:10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu w dniu 19 października 2010r. godz. 14:00 Anna Sieczka 2010-10-07 12:35:30
Zarządzenie Nr 64A Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok. Anna Sieczka 2010-10-07 09:40:11
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2010-10-07 08:21:18
Zarządzenie Nr 64A Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok. Wojciech Narel 2010-10-07 08:20:57
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Wojciech Narel 2010-10-07 08:20:03
Samodzielne stanowiska i referaty Wojciech Narel 2010-10-04 15:02:48
Samodzielne stanowiska i referaty Wojciech Narel 2010-10-04 15:02:08
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-10-04 12:40:07
Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności (ZKPE) w gminie Tuczno Anna Sieczka 2010-09-30 15:15:55
Uchwała Nr XXXVII/237/2010 w sprawie wyrażania woli podjęcia czynności majątkowych na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę nawierzchni dróg i chodników w miejscowości Płociczno gmina Tuczno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wojciech Narel 2010-09-30 13:42:35
Uchwała Nr XXXVII/236/2010 w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wojciech Narel 2010-09-30 13:38:22
Uchwała Nr XXXVII/235/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym. Wojciech Narel 2010-09-30 13:35:41
Uchwała Nr XXXVII/234/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2010-09-30 13:31:39
Uchwała Nr XXXVII/233/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Wojciech Narel 2010-09-30 13:29:47
Uchwała Nr XXXVII/232/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. Wojciech Narel 2010-09-30 13:28:46
Obwieszczenie ws. wydania postanowienia zawieszającego postępowanie Wojciech Narel 2010-09-28 11:42:19
Obwieszczenie - postanowienie ustalające zakres raportu oddziaływania na środowisko Anna Sieczka 2010-09-27 12:03:32
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2010r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ich numerów oraz ilości radnych wybieranych w każdym okręgu Wojciech Narel 2010-09-27 11:25:46
Informacja Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany lokalu wyborczego Wojciech Narel 2010-09-27 11:24:53
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2010r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ich numerów oraz ilości radnych wybieranych w każdym okręgu Wojciech Narel 2010-09-27 11:22:02
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2010r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ich numerów oraz ilości radnych wybieranych w każdym okręgu Wojciech Narel 2010-09-27 11:18:57
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 30 września 2010r. godz. 14:00 Wojciech Narel 2010-09-27 08:01:52
Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Anna Sieczka 2010-09-24 14:16:37
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 września 2010 roku. Wojciech Narel 2010-09-22 12:37:14