Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie-przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Anna Sieczka 2010-08-23 08:55:13
Ogłoszenie - przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-08-23 08:50:59
Ogłoszenie - przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-08-23 08:50:20
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna w sprawie naboru wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2010/2011 Anna Sieczka 2010-08-19 11:06:37
Ogłoszenie - procedura oceny oddziaływania na środowisko - aneks do raportu oddziaływania na środowisko Anna Sieczka 2010-08-19 11:03:44
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 18 sierpnia 2010r. godz. 14:00 Anna Sieczka 2010-08-16 08:16:54
Uchwała Nr XXXVI/225/2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Wojciech Narel 2010-08-03 13:45:10
Zarządzenie Nr 56 w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności gaszenia pożaru, usuwania jego skutków i ewakułacji. Wojciech Narel 2010-07-27 15:17:39
Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok Anna Sieczka 2010-07-26 15:17:57
Zarządzenie Nr 52 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Grandtke ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Narel 2010-07-26 07:57:57
Zarządzenie Nr 52 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Grandtke ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Narel 2010-07-22 14:40:49
Zarządzenie Nr 54 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lidii Barej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Narel 2010-07-22 14:39:25
Zarządzenie Nr 54 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lidii Barej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Narel 2010-07-22 14:39:12
Zarządzenie Nr 53 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Krzyszkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Narel 2010-07-22 14:38:43
Zarządzenie Nr 52 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Grandtke ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Narel 2010-07-22 14:38:06
Zarządzenie Nr 51 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Stańczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Narel 2010-07-22 14:37:10
Zarządzenie Nr 50 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Głuszek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Narel 2010-07-22 14:36:02
Zarządzenie Nr 49 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2010-07-20 13:33:28
Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie Anna Sieczka 2010-07-20 07:45:25
Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Tuczna w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie Anna Sieczka 2010-07-19 10:19:47
Informacja Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany lokalu wyborczego Anna Sieczka 2010-07-16 15:10:57
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Tucznie Anna Sieczka 2010-07-08 14:52:11
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko Anna Sieczka 2010-07-07 11:11:35
Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. Anna Sieczka 2010-07-07 09:46:10
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Anna Sieczka 2010-07-01 14:25:13
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Anna Sieczka 2010-07-01 14:24:25
Uchwała Nr XXXVI/231/2010 w sprawie ustanowienia tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Tuczno" oraz ustalenia zasad i trybu nadania Anna Sieczka 2010-06-30 13:37:34
Uchwała Nr XXXVI/230/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2010 roku Anna Sieczka 2010-06-30 13:35:11
Uchwała Nr XXXVI/229/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/150/2009 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z Anna Sieczka 2010-06-30 13:34:01
Uchwała Nr XXXVI/228/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za pierwsze półrocze... Anna Sieczka 2010-06-30 13:31:56
Uchwała Nr XXXVI/227/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Anna Sieczka 2010-06-30 13:30:23
Uchwała Nr XXXVI/226/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. Anna Sieczka 2010-06-30 13:29:12
Uchwała Nr XXXVI/225/2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Anna Sieczka 2010-06-30 13:27:29
Uchwała Nr XXXVI/224/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/122/08 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Anna Sieczka 2010-06-30 13:19:19
Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum Anna Sieczka 2010-06-29 11:10:51
Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Anna Sieczka 2010-06-29 11:08:06
Informacja z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2009r. Anna Sieczka 2010-06-28 09:32:19
Zawiadomienie o posiedzeniu XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 29 czerwca 2010r. godz. 13:00 Anna Sieczka 2010-06-23 12:59:26
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 czerwca 2010r. godz. 13:00 Anna Sieczka 2010-06-23 10:06:28
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 25 czerwca godz: 13:00 Anna Sieczka 2010-06-22 13:27:00