Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Alicja Wdowińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:59:47
Jadwiga Stańczyk - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Tucznie - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:58:45
Małgorzata Karasek - Dyrektor Publicznej Biblioteki w Tucznie - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:57:47
Ireneusz Kicman - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:56:51
Marcin Majchrzak - Przewodniczący - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:50:01
Anna Skuzjus - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:49:07
Ewa Kwiatkowska - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:48:31
Janina Sałachub - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:47:46
Janina Szupieńko - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:46:07
Lucyna Kowalska - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:45:28
Zofia Szczotkiewicz - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:44:56
Urszula Grzech - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:44:11
Urszula Maciesza - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:43:30
Józef Madaj - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:40:57
Zdzisław Biela - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:40:10
Miron Sudyn - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:39:29
Mieczysław Łuczak - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:38:50
Jerzy Komar - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:38:15
Jacek Brzdąk - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:37:44
Oświadczenia majątkowe_KIEROWNICY JEDNOSTEK - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:36:24
Oświadczenia majątkowe_Radni Rady Miejskiej - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:35:52
Oświadczenia majątkowe_kwiecień 2010 - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-05-06 13:34:18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Anna Sieczka 2010-05-06 12:22:31
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia Anna Sieczka 2010-05-06 12:17:49
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Anna Sieczka 2010-05-06 12:08:35
Informacja Burmistrza Tuczna z dnia 05 maja 2010r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Anna Sieczka 2010-05-06 11:56:25
Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Tuczno Anna Sieczka 2010-05-05 14:44:27
Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010rok Anna Sieczka 2010-05-05 14:42:28
Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Miejskiego w Tucznie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Anna Sieczka 2010-05-04 14:52:51
Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 360000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w m.Marcinkowice, Gm. Tuczno" Anna Sieczka 2010-04-30 14:50:40
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 360000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w m. Marcinkowice, gm. Tuczno" Anna Sieczka 2010-04-30 14:43:21
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 360000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w m. Marcinkowice, gm. Tuczno" Anna Sieczka 2010-04-30 14:43:11
Burmistrz Tuczna ogłasza rokowania, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą sportowo - widowiskowej, położonej w Tucznie przy ul. Pocztowej w Tucznie Anna Sieczka 2010-04-30 10:39:34
Burmistrz Tuczna ogłasza rokowania, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą sportowo - widowiskowej, położonej w Tucznie przy ul. Pocztowej w Tucznie Anna Sieczka 2010-04-30 09:28:43
Uchwała Nr XXII/50/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecnie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno z wykonania budżetu za 2009r. Anna Sieczka 2010-04-29 09:43:46
Uchwała Nr XXXIV/222 w sprawie zmieniająca Uchwałę XXVII/168/2009 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn:" Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Tucznie" Anna Sieczka 2010-04-28 13:49:26
Uchwała Nr XXXIV/221 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. Anna Sieczka 2010-04-28 13:36:43
Uchwała Nr XXXIV/220 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 Anna Sieczka 2010-04-28 13:34:51
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Tuczna w razie wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Anna Sieczka 2010-04-26 09:41:58
Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2007r. Anna Sieczka 2010-04-23 13:58:45