Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Tucznie Anna Sieczka 2009-09-24 18:40:27
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Tucznie Anna Sieczka 2009-09-24 18:39:37
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Tucznie Anna Sieczka 2009-09-24 18:36:30
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Tucznie Anna Sieczka 2009-09-24 18:30:01
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Tucznie Anna Sieczka 2009-09-24 18:12:02
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Tucznie Anna Sieczka 2009-09-24 18:11:41
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Tucznie Anna Sieczka 2009-09-24 18:05:24
Uchwała Nr XXIX/182/2009 w sprawie umowy o współpracy partnerskiej z gminą Tomaszgorod na Ukrainie. Anna Sieczka 2009-09-22 14:22:43
Uchwała Nr XXIX/182/2009 w sprawie umowy o współpracy partnerskiej z gminą Tomaszgorod na Ukrainie. Anna Sieczka 2009-09-22 14:22:17
Uchwała Nr XXIX/181/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finasowanie zadania inwestycyjnego pn:"Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice". Anna Sieczka 2009-09-22 14:20:36
Uchwała Nr XXIX/180/2009 w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Betyńskiej, budowę chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Anna Sieczka 2009-09-22 14:18:03
Uchwała Nr XXIX/179/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (ze zm.) Anna Sieczka 2009-09-22 14:14:39
Uchwała Nr XXIX/178/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. Anna Sieczka 2009-09-22 14:10:24
Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres do 3 lat Anna Sieczka 2009-09-22 13:46:09
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat - 22 września 2009 Anna Sieczka 2009-09-22 13:38:45
Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2010 Anna Sieczka 2009-09-22 08:27:24
Zawiadomienie w sprawie posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 25 września 2009r. o godz. 14:00 Anna Sieczka 2009-09-21 14:32:54
Zawiadomienie w sprawie posiedzenia Komisji Rewizyjej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 września 2009r. Anna Sieczka 2009-09-18 13:17:29
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego w dniu 23 października 2009r. godz. 11:00 Anna Sieczka 2009-09-18 13:14:45
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Kwiatowa w Tucznie Anna Sieczka 2009-09-17 09:02:27
Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2010 Anna Sieczka 2009-09-15 09:45:19
Obwieszczenie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 września 2009r. o godz. 14:00 Anna Sieczka 2009-09-10 14:48:50
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - hala sportowa oraz działka gruntu przy ul. Dworcowej w dniu 9 października 2009r. Anna Sieczka 2009-09-08 11:29:37
Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012" Anna Sieczka 2009-09-08 10:51:06
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Anna Sieczka 2009-09-08 09:57:57
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Anna Sieczka 2009-09-08 09:57:35
Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości mienia gminnego-pola namiotowe Anna Sieczka 2009-09-08 09:07:50
WNIOSEK o przyzanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego Anna Sieczka 2009-09-07 14:40:08
Wykonanie budżetu gminy 30.06.2009r. Anna Sieczka 2009-09-02 12:57:51
wykonanie budżetu gminy 31.03.2009r. Anna Sieczka 2009-09-02 12:57:09
Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości mienia gminnego-pola namiotowe Anna Sieczka 2009-09-02 12:47:15
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. Anna Sieczka 2009-09-02 12:37:25
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu na prowadzenie pól namiotowych Anna Sieczka 2009-09-02 08:26:42
Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-08-27 11:10:25
Przygotowanie i wydawanie posiłków typu obiadowego, jednodaniowego dla uczniów Zespołu Szkół w Tucznie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tucznie)przygotowanie i dostarczanie posiłków typu obiadowego, jednodaniowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie i Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach Anna Sieczka 2009-08-27 08:15:01
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Betyńskiej w m. Marcinkowice gm. Tuczno Anna Sieczka 2009-08-25 13:51:02
Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-08-25 13:27:22
Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Betyńskiej w m. Marcinkowice Anna Sieczka 2009-08-24 14:32:45
Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za I półrocze 2009r. Anna Sieczka 2009-08-24 14:30:04
Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Tuczna w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-08-24 09:00:08