Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 UCHWAŁA NR LXI/481/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
2 UCHWAŁA NR LXI/480/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tuczno
3 UCHWAŁA NR LXI/479/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4 UCHWAŁA NR LXI/478/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
5 UCHWAŁA NR LXI/477/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. Zmieniająca Uchwałę nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno
6 UCHWAŁA NR LXI/476/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej
7 UCHWAŁA NR LXI/475/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
8 UCHWAŁA NR LXI/474/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
9 Zarządzenie nr 296/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim
10 Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkowej przydatności wody do spożycia w Zdbowie