Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/67/2007


UCHWAŁA Nr XII/67/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie podatku rolnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M.P. Nr 77 poz.831) w wysokości 58,29 zł za 1 dt. , jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Tuczno.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. Nr 119, poz. 2454)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/67/2007 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie podatku rolnego

 

Mając na uwadze art. 6 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm) oraz Komunikatu Prezesa GUS z 17 października 2007r. ( M.P. Nr 77 poz. 831) Rada Gminy spełniając obowiązek przyjęła za podstawę wyliczenia podatku rolnego średnią cenę żyta podana w w/w Komunikacie, gdyż w rozumieniu Rady spowoduje to wpływy z podatku rolnego w wysokości istotnej dla budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 20-11-2007 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 20-11-2007 09:10