Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/69/2007


 • UCHWAŁA Nr XII/69/2007

 • Rady Miejskiej w Tucznie

 • z dnia 13 listopada 2007 r.

  • w sprawie opłaty od posiadania psów

  •  

  • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) i art. 18a , art. 19 pkt. 1 lit. f i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

  •  

  • § 1. Wprowadza się na terenie Gminy Tuczno opłatę od posiadania psów.

 

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 25,- zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

     •  

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca danego roku.

 

§ 4.1 Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać bezpośrednio w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Tucznie.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są we wsiach - sołtysi.

 

 

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie na konto Urzędu Miejskiego w Tucznie.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/69/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia

13 listopada 2007 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

 

 

Mając na uwadze art. 19 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm) Rada Gminy dbając o dochody wprowadziła na terenie gminy Tuczno opłatę od posiadania psów w wysokości , która w rozumieniu Rady spowoduje wpływy w stopniu istotnym dla budżetu gminy .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 20-11-2007 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 20-11-2007 09:13