Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/72/2007


U C H W A Ł A NR XII/ 72 / 2007

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 13 listopada 2007 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

 

Rada Miejska w Tucznie na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

art.165 oraz art.168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 807 182,90 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 137 048,90 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 9 866,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i

paragrafami.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a)dochodami w kwocie 11 534 301,68 zł

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 193 173,88 zł

b)wydatkami w kwocie 11 958 141,68 zł

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 193 173,88 zł

c)ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 423 840,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/63/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26

października 2007r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 6. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/63/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26

października 2007r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

 

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO

U C H W A Ł Y NR XII/ 72 / 2007

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2007 rok

 

 

  1. Zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. w rozdziale 01010 ( Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ) podpisano

umowę Nr 353/2007/Wn 50/OP-WK/D z Narodowym Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.,,Ochrona wód, środowiska i przyrody

Drawieńskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 ,,Lasy Puszczy nad

Drawą” przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i

oczyszczalnia ścieków dla m. Płociczno Gmina Tuczno” zgodnie z

załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. w rozdziale 01095 ( Pozostała działalność ) na podstawie pisma FB.1.KK-

3011-2/250/2007 zawiadomiono o przyznanej dotacji celowej przez Wojewodę

Zachodniopomorskiego z przeznaczaniem na zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

3. w rozdziale 75011 ( Urzędy wojewódzkie) na podstawie pisma FB.1.KK-

3011-2/227/2007 zawiadomiono o przyznanej dotacji celowej przez Wojewodę

Zachodniopomorskiego z przeznaczaniem na sfinansowanie kosztów

wydawania dowodów osobistych,

4. w rozdziale 80195 ( Pozostała działalność ) na podstawie pisma FB.1.JP-

3011-2/226/2007, FB.1.KK-3011-2/233/2007, FB.1.KK-3011-2/245/2007

zawiadomiono o przyznanych dotacjach celowych przez Wojewodę

Zachodniopomorskiego z przeznaczaniem na dofinansowanie: pracodawcom

kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zakupu

lektur dla bibliotek szkolnych oraz sfinansowania prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków

nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

5. w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) na podstawie pisma

FB.1.JP-3011-2/230/2007 zawiadomiono o przyznanej dotacji celowej przez

Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczaniem na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

II. Zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. w rozdziale 01095 ( Pozostała działalność ) zwiększono plan wydatków

budżetowych w związku z przyznaną dotacją,

2. w rozdziale 70005 ( Gospodarka gruntami i nieruchomości ) zabezpieczono

środki budżetowe na wycenę nieruchomości ,

3. w dziale 750 ( Administracja publiczna ) zwiększono plan wydatków

budżetowych w związku z przyznaną dotacją oraz dokonano przesunięć

środków finansowych dla prawidłowej realizacji wydatków budżetowych ,

4. w rozdziale 80195 ( Pozostała działalność) zwiększono wydatki

budżetowe w związki z przyznanymi dotacjami,

5. w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) zwiększono wydatki

budżetowe w związki z przyznaną dotacją,

6. w rozdziałach 85295 ( Pozostała działalność ) i 92109 ( Domy i Ośrodki

kultury, świetlice i kluby) dokonano przesunięć środków finansowych dla

prawidłowej realizacji wydatków budżetowych.

 

Zmiany do budżetu wprowadzono po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji

budżetowej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 20-11-2007 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 20-11-2007 09:18