Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/73/2007


Uchwała Nr XII/73/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 13 listopada 2007r.

 

 

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy p.n.: „Ochrona wód, środowiska i przyrody Drawieńskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Płociczno Gmina Tuczno” i zabezpieczenia prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.1, ust.2 pkt.9 lit e, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Tuczna umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Ochrona wód, środowiska i przyrody Drawieńskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Płociczno Gmina Tuczno” do kwoty 1 000 000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania niniejszej umowy wyraża zgodę na wystawienie weksla „in blanco” opatrzonego klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 2

 

Upoważnić Burmistrza Tuczna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, o którym mowa w §1.

 

§ 3

 

Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych gminy.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/73/2007

Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r.

 

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy p.n.: „Ochrona wód, środowiska i przyrody Drawieńskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Płociczno Gmina Tuczno”i zabezpieczenia prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

 

 

 

Wymóg podjęcia uchwały wynika:

  1. Z art.18 ust.1, ust.2 pkt 9 lit e, który stanowi: „do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy”.

  2. Z uwagi na to, że gmina podpisała umowę o dofinansowanie powyższej inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3a, jednym z wymogów jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 20-11-2007 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 20-11-2007 09:19