Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - zalesienie gruntów w obr. geodezyjnym Martew


Tuczno, dnia 03 grudnia 2007 r.

 

GRLOŚ-7624/1/3/2007

 

 

 

 

 

DECYZJA

 

 

Na podstawie art. 105 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Tuczno ul. Klasztorna 36, 78-640 Tuczno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu wykorzystania terenu w wyniku zalesienia gruntów porolnych - część działki nr 8278 w obrębie geodezyjnym Martew

 

postanawiam

 

 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu wykorzystania terenu w wyniku zalesienia gruntów porolnych - część działki nr 8278 w obrębie geodezyjnym Martew.

 

 

Uzasadnienie

 

 

W związku z wnioskiem Nadleśnictwa Tuczno ul. Klasztorna 36, 78-640 Tuczno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu wykorzystania terenu w wyniku zalesienia gruntów porolnych - część działki nr 8278 w obrębie geodezyjnym Martew Burmistrz Tuczna w dniu 06.11.2007 r. zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego o opinie na temat konieczności i ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia w związku z jego kwalifikacją do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane na podstawie art. 51, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Środowiska i Rolnictwa Delegatura w Koszalinie pismem z dnia 28 listopada 2007 r. (znak pisma: K-SR-P-3/6650/15-2/07) poinformował, że w/w inwestycja nie będzie przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - „Lasy Puszczy nad Drawą” .

Ponadto planowana inwestycja nie jest zakwalifikowana do § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r Nr 257 , poz. 2573 z późn. zm.).

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tuczna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1) Nadleśnictwo Tuczno

ul. Klasztorna 36

78-640 Tuczno

2) Małys Marian i Halina

Krępa Krajeńska 12

78-640 Tuczno

3) Jelak Katarzyna

Krepa Krajeńska 11

78-640 Tuczno

 

 

Do wiadomości:

1) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

w Szczecinie

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Delegatura w Koszalinie

ul. Wł. Andersa 34

75-950 Koszalin

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-12-2007 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 01-02-2011 10:24