Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o XIII Sesji Rady Miejksiej w Tucznie


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 ze zmianami)

zwołuję

XIII Sesję Rady Miejskiej w Tucznie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Burmistrza Tuczna z działalności międzysesyjnej.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na

rok 2008.

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. Uchwała w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2008r.

8. Uchwała w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

10. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2008r.

11. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego.

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno.

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno.

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Problemów

Społecznych Gminy Tuczno na lata 2007-2013.

15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w

Tucznie.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 28 grudnia 2007r. o godz. 12:00,

w Świetlicy Miejskiej w Tucznie, ul. Wolności 26a.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 20-12-2007 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 20-12-2007 11:36