Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/80/2007


 

UCHWAŁA NR XIII / 80 /2007

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

 

 

Na podstawie art.174 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104 ze zm.)

 

Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

 

§1.

 

1.Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2.

 

1.Dotacja przedmiotowa dla podmiotu, o którym mowa §1 przekazywana jest w ramach kwot zaplanowanych w budżecie gminy stosownie do przebiegu realizacji zadania dotowanego i ostatecznie rozliczana z budżetem gminy na podstawie sprawozdania rocznego.

2. Podmiot, o którym mowa §1 przedstawia Burmistrzowi Tuczna rozliczenia z otrzymanej dotacji przedmiotowej, wykazując wyliczenie kwot należnych, wielkość otrzymanej dotacji oraz ewentualne nadpłaty i braki.

 

§3.

 

1.Podmiot, o którym mowa §1 ma obowiązek prowadzić, w celu rozliczenia dotacji ewidencję księgową lub pozaksięgową w sposób umożliwiający rozliczenie dotacji przedmiotowej.

2.W przypadku nie prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust.1 pobrana w roku budżetowym dotacja podlega zwrotowi w całości na rachunek budżetu gminy wraz z należnymi odsetkami, których bieg rozpocznie się od dnia przekazania dotacji z budżetu.

 

§4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2008r..

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XIII / 80 /2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

Zakres dotacji przedmiotowej

Stawka dotacji przedmiotowej

 

Dopłata do 1 m

 

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2008 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-01-2008 08:59