Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/85/2007


Uchwała Nr XIII / 85 / 2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie:

art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków na kwotę 74 341,34 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz plan finansowy tych wydatków według załącznika do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wydatków określonych w ust. 1 dotyczy niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na rok 2007.

3. Ustala się, że wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z terminami określonymi
w planie finansowym oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                     

    

Zał. Nr 1 do Uchwały

Nr XIII / 85 / 2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

Plan wydatków niewygasających

Dz.

Rozdz.

§

OKREŚLENIE

Plan

termin

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

26 401,31

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

26 401,31

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26 401,31

30.06.2008r.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

23 540,03

80195

Pozostała działalność

23 540,03

4178

Wynagrodzenie bezosobowe

9 304,97

30.06.2008r

4179

Wynagrodzenie bezosobowe

3 101,32

30.06.2008r

4308

Zakup usług pozostałych

8 350,30

30.06.2008r

4309

Zakup usług pozostałych

2 783,44

30.06.2008r

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24 400,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

24 440,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24 400,00

30.06.2008r.

Wykaz zadań ze środków które nie wygasają z upływem roku 2007

Dz.

Rozdz.

określenie zadania

Kwota zadania

Termin wykonania zadania

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

26 401,31

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

26 401,31

Nadzór na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków we wsi Płociczno Gmina Tuczno

21 862,91

30.06.2008r.

Opracowanie projektu budowlanego kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Rzeczyca Gmina Tuczno-II etap

4 538,40

30.06.2008r.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

23 540,03

80195

Pozostała działalność

23 540,03

Projekt ,, Szkoła równych szans” - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

23 540,03

30.06.2008r.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24 400,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

24 400,00

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego stacji odwadniania osadów ściekowych z urządzeniem DAB oraz kompostowni położonej w Tucznie

24 400,00

30.06.2008r

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII / 85 / 2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z poniższych ustaleń:

  1. Nadzór na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków we wsi Płociczno Gmina Tuczno trwa do chwili całkowitego zakończenia inwestycji.

  2. Opracowanie projektu budowlanego kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Rzeczyca Gmina Tuczno-II etap zakończy się w 2008r. zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Inżynierii Sanitarnej ,,Krenon”.

  3. Zakończenie realizacji projektu pn.,, Szkoła równych szans”- programy rozwojowe dla szkół w województwie Zachodniopomorskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich nastąpi w 2008r. zgodnie z zawartą umową.

  4. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego stacji odwadniania osadów ściekowych z urządzeniem DAB oraz kompostowni położonej w Tucznie - II etap przesunięto zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 03.09.2007r. do umowy zawartej w dniu 02.07.2007r. - na rok 2008.

Jest więc konieczność określenia wykazu wydatkowania kwot na powyższe zadania w planie wydatków niewygasających na rok 2008, ponieważ nie ma możliwości ich realizacji oraz rozliczenia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2008 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 09:04