Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/88/2007


 

 

 

Uchwała Nr XIII/88/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2007-2013

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm. ), art. 17 ust.1pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z poźn. zm.) Rada Miejska w Tucznie

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W uchwale Nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2007- 2013 , wprowadza się następujące zmiany :

  1. w § 1 załącznik otrzymuje oznaczenie Nr 1

  2. dodaje się do uchwały załącznik Nr 2 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/88/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2007-2013.

 

 

 

Konieczność opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz.U.Nr 64, poz.593 z późn. zm.).

Dokument ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany ( poprawy) tych stanów rzeczy ( zjawisk występujących w obrębie danej społeczności), które ocenianie są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.

W wyniku analizy Strategii Integracji i Problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik Nr 1, uznano iż brak jest Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007 - 2013. W związku z czym zaistniała konieczność rozszerzenia strategii o załącznik Nr 2.

W związku z czym podjęcie uchwały zmieniającej jest konieczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczacy Rady

Marcin Majchrzak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2008 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-01-2008 10:03