Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/89/2007


Uchwała Nr XIII/89/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2008r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

 

Zatwierdza się plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2008r. zawarte w załącznikach Nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna

 

 

§3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/89/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2008r.

 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Komisje przedkładają Radzie Miejskiej plany pracy.

Wobec powyższego Rada Miejska w Tucznie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/89/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2008r.

 

 

MIESIĄC

TEMATY POSIEDZEŃ

 

 

STYCZEŃ

 1. Analiza działalności Komisji Rewizyjnej w 2007r.

Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007r.

 

 

 

LUTY

 1. Analiza wpływów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

Kontrola dokumentacji finansowej.

 

 

 

 

MARZEC

 1. Analiza wykonania budżetu za 2007r.

Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla

Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno.

 

 1. Ocena wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w

2007r. dla ZGKiM w Tucznie.

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 1. Działalność M-GOPS w Tucznie:

- wpływy środków z budżetu gminy,

- rozdział żywności pochodzącej ze zbiórek wśród

mieszkańców,

- praca środowiskowa-wywiady i udzielana pomoc

(m.in. w zakresie dodatków mieszkaniowych)

 

 

 

 

MAJ

 1. Analiza umów na :

- wywóz odpadów stałych z terenu miasta i gminy,

- segregacja odpadów.

Ocena realizacji zadań wykonywanych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz społecznie użytecznych

 

 

 

CZERWIEC

 1. Analiza naliczeń podatkowych na terenie Miasta i Gminy Tuczno.

- sprawdzenie obiektów terenów podlegających podatkom,

 • terminowość wnoszonych opłat,

Opracowanie planu pracy na II półrocze 2008r.

 

 

Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji.

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/89/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2008r.

 

 

MIESIĄC

TEMATY POSIEDZEŃ

 

 

STYCZEŃ

 

 1. Spotkanie z Radami Sołectw.

Analiza działalności M-GOPS w Tucznie w zakresie

świadczeń rodzinnych oraz programu dożywiania dzieci.

 

 

 

LUTY

 

 1. Analiza funkcjonowania przedszkola w Tucznie.

Planowane działania w zakresie profilaktyki zdrowia.

 

 

MARZEC

 

 1. Analiza wykonania budżetu za 2007r. i wydanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium.

 

 

KWIECIEŃ

 

 

 

 

 

MAJ

 

 1. Ocena ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Tuczno z udziałem przedstawicieli Policji, M-GOPS, pedagoga szkolnego, OSP.

Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Tucznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC

 

1) Ocena stanu przygotowania miasta do sezonu turystycznego.

 •  

2) Tematami prac komisji będą:

- Zapoznanie się z planem obchodów Dni Tuczna.

 

- Zapoznanie się z programami szkół w zakresie planowanych

przez nie form i organizacji wypoczynku letniego dzieci.

 

- Pokontrolna ocena zaleceń i wniosków z komisji wyjazdowej

dotycząca stanu przygotowania miasta do sezonu

turystycznego.

 

- Opracowanie planu pracy na II półrocze 2008r.

 

 

Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji.

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/89/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2008r.

 

 

 

 

MIESIĄC

TEMATY POSIEDZEŃ

 

STYCZEŃ

 

 1. Rekontrola sprawności hydrantów na terenie gminy.

 

 

LUTY

 

 1. Sprawdzenie stanu dróg gminnych i przejazdów.

 

 

 

 

MARZEC

 

 1. Analiza wykonania budżetu za 2007r.

 

Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla

Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno.

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 1. Kontrola hydroforni i oczyszczalni ścieków wybranych na

terenie Miasta i Gminy Tuczno.

 

 

 

MAJ

 

 1. Sprawdzenie rekultywacji wysypiska Miasta i Gminy Tuczno i sprawdzenie dzikich wysypisk.

 

 

 

CZERWIEC

 

 1. Sprawozdanie Strażnika Miejskiego z aktualnego stanu porządków na terenie Miasta i Gminy Tuczno po wiosennej kontroli.

Opracowanie planu pracy na II półrocze.

 

 

 

 

Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2008 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-01-2008 10:05