Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie konkursu na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Tuczno

Burmistrz Tuczna

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci,

 młodzieży i dorosłych

 w gminie Tuczno.

 

 

Burmistrz Tuczna na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie Uchwały nr XIII/77/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Tuczno z zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących zadaniach:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Tuczno poprzez prowadzenie działalności w dyscyplinie piłki nożnej, na realizację zadania przeznacza się kwotę 35 000zł.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Tuczno poprzez zajęcia karate, na realizację zadania przeznacza się kwotę 3000zł.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Tuczno poprzez prowadzenie działalności w dyscyplinie unihokeja dziewcząt, na realizację zadania przeznacza się kwotę 3000zł.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Tuczno, poprzez prowadzenie działalności w dyscyplinie unihokeja chłopców, na realizację zadania przeznacza się kwotę 3000zł.

Na realizacje powyższych zadań przeznacza się kwotę 44 000zł.

 1. Dotacja zostanie przyznana podmiotom, które wygrają konkurs.
 2. Zadania mają być realizowane w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2008r.
 3. Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie.
 4. Oferty złożone przez podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy Tuczno powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

- oświadczenie oferenta o braku zaległości płatniczych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Tucznie

ul. Wolności 6

78 – 640 Tuczno,

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie, pok. Nr 2 do dnia 11 lutego 2008r. do godziny 10:00 w kopercie z dopiskiem: „Pożytek publiczny 2008”.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. /Dz.U. z 2005 roku Nr 264 poz. 873 ze zmianami/.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

- znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy;

- zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu;

- wartość merytoryczną projektu;

- koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału kosztów własnych podmiotu oraz

oczekiwaną wysokość dotacji, dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy w konkursie zostanie złożona, co najmniej jedna oferta do każdego z zadań.
 2. Dokonanie najkorzystniejszych ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Tucznie w dniu 11 lutego 2008r.

 

 Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 07-01-2008 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2008 13:06