Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ TUCZNA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ


BURMISTRZ TUCZNA

OGŁASZ KONKURS NA STANOWISKO

KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) co najmniej 5- letni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, takich jak: urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, samorządowe jednostki organizacyjne, starostwa powiatowe , powiatowe jednostki organizacyjne, urzędy gminy, jednostki pomocnicze gminy oraz gminne jednostki i zakłady budżetowe, biura (ich odpowiedniki) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biura(ich odpowiedniki) jednostek administracyjnych , jednostek samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,

c) posiadanie obywatelstwa polskiego,

d) ukończone 21 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

e) nieposzlakowana opinia,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określanym stanowisku potwierdzony orzeczeniem lekarskim, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzenia badań,

g) nie była karana sądownie,

h) uregulowany stosunek do służby wojskowej,

i) nie była prawnie skazana za przestępstwo umyślne,

j) brak przynależności do partii politycznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w organizacjach zapewniających bezpieczeństwo.

b) znajomość ustawy o strażach gminnych oraz ustaw pokrewnych wraz z przepisami wykonawczymi,

c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

d) mile widziane ukończone studia o kierunku prawo, administracja, zarządzanie lub inne wyższe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kierowanie pracą Straży Miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) planowanie, kontrolowanie i nadzorowanie zadań Straży Miejskiej,

c) reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz.

4. Wymagane dokumenty:

a) dokument potwierdzający tożsamość,

b) dokument potwierdzający wykształcenie,

c) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia,

e) oświadczenie dotyczące niekaralności prawnej za przestępstwa umyślne,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

h) dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej,

5. Sposób składania ofert:

a) oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na komendanta Straży Miejskiej” w terminie do dnia 28.01.2008r. do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie ul.Wolności 6, 78-640 Tuczno,

b) oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.tuczno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tucznie.

6. Inne informacje:

a) kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowie,

b) więcej informacji na temat konkursu pod numerem telefonu 067 259-30-35

z up. BURMISTRZA

Krzysztof Hara

Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 14-01-2008 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2008 09:25