Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ TUCZNA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI URZĘDU


Tuczno, dnia 19.02.2008r

 

 

Burmistrz Tuczna

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

ds. księgowości Urzędu

 1. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko

 

Urząd Miejski w Tucznie

Ul. Wolności 6

78-640 Tuczno

 

 1. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór

Burmistrz Tuczna

Urząd Miejski w Tucznie

Ul. Wolności 6

78-640 Tuczno

 

 1. Miejsce i wymiar czasu pracy

 

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

Miejsce wykonywania pracy - Urząd Miejski w Tucznie

 

 1. Oznaczenie stanowiska

 

 

Stanowisko pracy ds. księgowości Urzędu

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

- jest obywatelem polskim,

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- ukończyła 18 rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada stan zdrowia pozwalające zatrudnienie na określonym stanowisku,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

- znajomość podstaw zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej,

- biegła umiejętność obsługi komputera,

- znajomość problematyki i zasad funkcjonowania samorządu gminnego,

- odpowiedzialność, rzetelność i dokładność

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

- życiorys (CV),

- kserokopia dokumenty poświadczającego wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

- kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie o stanie zdrowia.

 

 1. Zakres czynności:

 

 1. sporządzanie list płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń

 2. rozliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych

 3. księgowanie

 4. sprawdzanie zgodności sald między jednostkami a organem

 5. udział w inwentaryzacji

 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych

 

 1. Sposób składania ofert:

 

 1. oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko ds. księgowości Urzędu” w terminie do 11.03.2008r. do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie ul. Wolności 6, 78 - 640 Tuczno,

 2. ofert złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,

 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.tuczno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tucznie

 4. więcej informacji na temat konkursu pod numerem telefonu 067-259-30-35.

 

 

 

Wymagane dokumenty: życiorys - CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1953 z późn. zm. )

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 19-02-2008 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 19-02-2008 14:49