Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Tuczno


Zarządzenie Nr 26 /2008

Burmistrza Tuczna

z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.

Na podstawie art. 36 a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach w składzie:

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

- Pani Teresa Łuczak - Burmistrz Tuczna

- Pan Krzysztof Hara - z-ca Burmistrza Tuczna

- Pan Marcin Majchrzak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucznie

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Pani Joanna Buczkowska - Starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Szczecinie z siedzibą w Koszalinie

- Pan Paweł Wilewski - Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Szczecinie z siedzibą w Koszalinie

- Pani Jolanta Będlin - Starszy wizytator kierujący Delegaturą Kuratorium Oświaty w Szczecinie z siedzibą w Wałczu

3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

- Pani Krystyna Cywińska

- Pani Anna Skuzjus

4. Przedstawiciele Rady Rodziców:

-Pani Joanna Kostecka

-Pani Aurelia Czulewicz

4. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-Pan Władysław Wasylków

§ 2

Przewodniczącym Komisji jest Pan Marcin Majchrzak

§ 3

Komisja rozpocznie pracę w dniu 25 czerwca 2008r, godz. 10:00 w sali narad przy Urzędzie Miejskim w Tucznie, ul. Wolności 6

§ 4

Prace komisji odbywać się będą w świetle przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855)

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Tuczna

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 12-06-2008 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 12-06-2008 08:38