Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza o otwartym konkursie na upowszechnianie sportu w Gminie Tuczno


Burmistrz Tuczna

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na zadanie w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
w gminie Tuczno.

Burmistrz Tuczna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm. / oraz na podstawie uchwały nr XXIX/115/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 03 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Tuczno w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wysokość środków w budżecie Gminy Tuczno, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 40.000,00 zł.

 1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, który wygra konkurs.

 2. Zadanie ma być realizowane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

 4. Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania Gminy Tuczno powinna zawierać w szczególności:

  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 • Oferty muszą być złożone do dnia 08.03.2006r.

 • Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę - znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy:

  • zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu;

  • wartość merytoryczną projektu;

  • koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji, dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.

  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy w konkursie zostanie złożona, co najmniej jedna oferta.

  • Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Tucznie w dniu 09.03.2006r.

  • W roku 2006 na realizację wyżej wymienionego zadania własnego Gminy, wydatkowano z budżetu Gminy Tuczno kwotę w wysokości 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

  • BURMISTRZ TUCZNA

   TERESA ŁUCZAK

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: 07-02-2006 14:56
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2006
  Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2006 14:56