Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Tuczno


Zarządzenie Nr 29/2008

Burmistrza Tuczna

z dnia 13 lipiec 2008r

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r, Nr 223 poz. 1655)

„ Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Parkowej w Tucznie”

zarządza się co następuje :

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący : Lucjan Runiewicz

sekretarz komisji : Leszek Karasek

członkowie : Kazimierz Sędziak

§ 2

Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj. :

 1. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,

 2. zaproszenie do składania ofert,

 3. specyfikację istotnych warunków zamówienia,

 4. druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

§ 3

 1. Do zadań komisji przetargowej będzie należało :

 1. ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ustalenie listy firm, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,

 2. wybór firm, które otrzymały największe ilości punktów za udział w etapie kwalifikacyjnym i zaproszenie ich do składania ofert,

 3. przesłanie zaproszenia wraz ze SIWZ do wybranych wykonawców,

 4. ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

 5. rozpatrywanie ważnych ofert i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 6. wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 223 poz. 1655 )

§ 4

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Burmistrza Tuczna.

3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§ 6

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni p. Leszek Karasek.

§ 7

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach.

§ 8

Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tuczno 13 czerwiec 2008r

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 20-06-2008 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 20-06-2008 13:00