Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na dobudowę oświetlenia


GMINA Tuczno

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA TUCZNA

UL. WOLNOŚCI 6 , 78-640 TUCZNO

TEL. (067) 259 33 51 FAX: (067) 259 3086

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

„Dobudowa oświetlenia ulicznego:

1.Miłogoszcz gm. Tuczno

2.Tuczno, ul. Sosnowa ”

Zakres prac : Dobudowa sieci elektroenergetycznych w zakresie oświetlenia :

  1. Obwód - Miłogoszcz, gm. Tuczno,

  1. Obwód -Tuczno, ul. Sosnowa.

Wspólny słownik zamówień CPV 45.31.00.00-3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, ani ofert częściowych.

Termin wykonania zadania - w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miejski w Tucznie, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno lub zamówić pocztą , cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 20,00 zł + 22% VAT tj. 24,40 zł

Wadium  nie będzie pobierane.

Termin składania ofert upływa w dniu  04 maja .2006 r. o godz.10.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 2. Koperta powinna być oznaczona - przetarg na

„Dobudowa oświetlenia ulicznego:

1.Miłogoszcz gm. Tuczno

2.Tuczno, ul. Sosnowa ”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 maja 2006 r. o godz.10.30 w siedzibie zamawiającego - sala narad

Kryteria oceny ofert:

Cena 100%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 (udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat (2001-2005) - 2 robót budowlanych o podobnym charakterze - wykonanie instalacji oświetlenia o wartości minimum 20 000 zł netto każda .Ponadto Wykonawca musi dysponować pracownikiem z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń) oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177)

Termin związania ofertą 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

-w sprawach technicznych i formalnych - Leszek Karasek, tel. (0-67)259 33 51          

W godzinach od 7:00 do 15:00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 14-04-2006 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2006 14:43