Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009 r. 2010-01-07 15:10
dokument Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2010-01-06 13:35
dokument Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Tuczna 2010-01-06 13:33
dokument Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Tuczna w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2009-12-08 10:53
dokument Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Tuczna w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2009-12-08 10:50
dokument Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-12-07 13:02
dokument Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-11-30 13:29
dokument Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009 rok 2009-11-30 10:17
dokument Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Tuczna w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ul. Pocztowej w skład której wchodzi budynek hali sportowo - widowiskowej oraz działki budowlane Nr 134/9 i 141/6 2009-11-17 11:19
dokument Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-11-13 14:34
dokument Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Tuczna w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Tuczno na 2010 rok 2009-11-17 11:14
dokument Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-11-12 09:27
dokument Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-11-05 10:55
dokument Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres do 3 lat 2009-10-28 08:30
dokument Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-10-21 14:36
dokument Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-10-20 11:56
dokument Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-10-20 11:24
dokument Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2009-10-08 11:00
dokument Zarządzenie Nr 67 Bumistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-10-06 13:07
dokument Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres do 3 lat 2009-09-22 13:46
dokument Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Kwiatowa w Tucznie 2009-09-17 09:02
dokument Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2010 2009-09-22 08:27
dokument Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012" 2009-09-08 10:51
dokument Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości mienia gminnego-pola namiotowe 2009-09-08 09:07
dokument Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-09-02 12:37
dokument Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2009-08-27 11:10
dokument Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Tuczno 2009-08-25 13:27
dokument Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Betyńskiej w m. Marcinkowice 2009-08-24 14:32
dokument Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za I półrocze 2009r. 2009-08-24 14:30
dokument Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Tuczna w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Tuczno 2009-08-24 09:00
dokument Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-08-24 08:34
dokument Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Tuczna z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009 rok 2009-08-20 14:12
dokument Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Tuczna z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-08-14 13:50
dokument Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2009-08-11 13:31
dokument Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego festynu "DOŻYNKI POWIATOWE" w roku 2009 2009-08-07 12:50
dokument Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia opłat za zajęcie gruntu na Stadionie Miejskim w Tucznie i terenie przylegającym podczas trwających "DOŻYNEK POWIATOWYCH" w 2009r. 2009-08-04 13:15
dokument Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-08-03 13:54
dokument Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2009-07-15 13:55
dokument Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 83/2008 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-07-06 14:07
dokument Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-07-06 14:05
dokument Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w I klasie gimnazjum 2009-06-25 14:49
dokument Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Tuczna w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 38/2009 w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 2009-06-25 14:45
dokument Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego 2009-06-24 12:19
dokument Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu osób kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2009-06-17 12:07
dokument Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2009-06-16 12:53
dokument Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Tuczna w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-06-10 13:38
dokument Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zespołu Boisk Orlik 2012 oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Jeziorki i Rzeczyca z przepompowniami ścieków i oczyszczalni w miejscowości Rzeczyca - Gmina Tuczno 2009-06-10 13:36
dokument Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania 2009-06-08 15:47
dokument Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2009r. dniem wolnym od pracy 2009-06-05 10:25
dokument Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Kontrolującej przestrzeganie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno 2009-06-03 12:22
dokument Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-06-02 09:36
dokument Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-05-19 15:20
dokument Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-05-19 09:29
dokument Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2009-05-13 12:13
dokument Zarządezenie Nr 31 Burmistrza Tuczna w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych 2009-05-13 12:09
dokument Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Tucznma w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w dz. nr 40/1 obr. Tuczno, Gmina Tuczno 2009-05-13 10:55
dokument Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Tuczna w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowniików jednostek i zakładów budżetowych Gminy Tuczno 2009-05-08 09:52
dokument Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2009-05-04 12:27
dokument Zarzadzenie Nr 27 burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków i wypłaty refundacji osobom fizycznym budującym przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2009r. 2009-04-29 14:50
dokument Zarząsdzenie Nr 26 Burmistrza Tuczna w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Tucznie oraz jednostki organizacyjne 2009-04-27 13:35
dokument Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 2009-04-27 13:31
dokument Zarzadzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-04-22 14:06
dokument Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę 2009-04-10 10:44
dokument Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA DLA KAŻDEGO" w roku 2009 2009-04-01 11:35
dokument Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego 2009-03-30 15:14
dokument Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze SEKRETARZ GMINY 2009-03-23 15:20
dokument Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2008r. 2009-03-19 14:38
dokument Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2009-03-19 12:40
dokument Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Sekretarza Gminy 2009-03-12 11:30
dokument Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjno - kancelaryjnych 2009-03-04 14:24
dokument Zarządzenie nr 15 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie gruntu na terenie Stadionu Miejskiego 2009-02-27 12:11
dokument Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-02-27 08:10
dokument Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-02-27 08:07
dokument Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-02-24 08:05
dokument Zarządzenie 11/2009 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych 2009-02-26 11:25
dokument Zarządzenie Nr 10/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lutego 2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009-02-17 13:14
dokument Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Tuczna w sprawie Regulaminu dotyczącego zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształecenia ogólnego pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-02-09 15:18
dokument Zarządzenie nr 8 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-02-02 15:19
dokument Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia drugiej edycji Księgi Jakości Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-01-28 11:57
dokument Zarządzenie Nr 6 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-01-26 12:55
dokument Zarządzenie Nr 5 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 40/2005 w sprawie wprowadzenia systemu zatrudniania pracowników na pracownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2009-01-26 11:21
dokument Zarządzenie Nr 4 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-01-26 11:07
dokument Zarządzenie Nr 3 dotyczące wprowadzenie w życie procedur, instrukcji Systemu Zarządzania Jakością /SZJ/ 2009-01-26 11:04
dokument Zarzadzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Tuczno na 2009r. 2009-01-12 11:43
dokument Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia Zestawienia Celów Operacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie na 2009r. 2009-01-09 13:16