Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok. 2011-01-17 10:20
dokument Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie gminy Tuczno 2010-12-15 12:13
dokument Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie gminy Tuczno 2010-12-10 12:19
dokument Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-12-08 08:42
dokument Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej nr geod. 113/1 2010-11-26 14:26
dokument Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-11-26 14:20
dokument Zarządzenie Nr 74 w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Tuczno na 2011 rok 2010-11-15 15:09
dokument Zarządzenie Nr 73 w sprawie: ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021. 2010-11-15 14:37
dokument Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-11-05 14:09
dokument Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-10-29 12:12
dokument Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Na udzielenie Gminie Tuczno kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 980 000,00 zł 2010-10-27 12:51
dokument Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia dnia 12 listopada 2010 roku dniem wolnym od pracy 2010-10-21 13:38
dokument Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-10-14 13:20
dokument Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 2010-10-14 09:41
dokument Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 września 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2010-10-11 14:00
dokument Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-10-07 08:21
dokument Zarządzenie Nr 64A Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok. 2010-10-07 09:40
dokument Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności (ZKPE) w gminie Tuczno 2010-09-30 15:15
dokument Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2010-09-24 14:16
dokument Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-09-22 11:55
dokument Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014. 2010-09-14 15:31
dokument Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok. 2010-09-06 12:31
dokument Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2010 roku. 2010-09-01 08:39
dokument Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-08-25 11:41
dokument Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-08-25 08:47
dokument Zarządzenie Nr 56 w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności gaszenia pożaru, usuwania jego skutków i ewakułacji. 2010-07-27 15:17
dokument Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-07-26 15:17
dokument Zarządzenie Nr 54 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lidii Barej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-22 14:39
dokument Zarządzenie Nr 53 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Krzyszkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-22 14:38
dokument Zarządzenie Nr 52 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Grandtke ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-26 07:57
dokument Zarządzenie Nr 51 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Stańczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-22 14:37
dokument Zarządzenie Nr 50 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Głuszek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-22 14:36
dokument Zarządzenie Nr 49 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-07-20 13:33
dokument Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2010-07-20 07:45
dokument Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Tuczna w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie 2010-07-19 10:19
dokument Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-07-07 09:46
dokument Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum 2010-06-29 11:10
dokument Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-06-29 11:08
dokument Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn.:"Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Gminy Tuczno" 2010-06-22 11:51
dokument Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-06-22 11:49
dokument Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Burmistrza Tuczna Nr 30/2010 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-06-17 12:13
dokument Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-06-17 11:08
dokument Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-06-17 11:04
dokument Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2010-06-17 11:03
dokument Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów gminy Tuczno" 2010-06-07 13:03
dokument Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice Gmina Tuczno" 2010-06-07 11:13
dokument Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. 2010-06-02 14:10
dokument Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn.:"Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów Gminy Tuczno" 2010-06-02 14:07
dokument Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-06-02 13:51
dokument Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą sportowo-widowiskową położoną w Tucznie przy ul. Pocztowej 2010-06-01 13:00
dokument Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2010-06-01 11:34
dokument Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-06-01 12:52
dokument Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. 2010-05-25 15:14
dokument Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia opłat za zajęcie gruntu na Boisku Sportowym w Tucznie i terenie przylegającym podczas trwających "DNI TUCZNA" w 2010 roku 2010-05-25 13:32
dokument Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka Urzędu Miejskiego w Tucznie 2010-05-20 11:15
dokument Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu niruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-05-18 14:17
dokument Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-05-13 11:52
dokument Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Tuczno 2010-05-05 14:44
dokument Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010rok 2010-05-05 14:42
dokument Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Miejskiego w Tucznie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2010-05-04 14:52
dokument Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 360000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w m.Marcinkowice, Gm. Tuczno" 2010-04-30 14:50
dokument Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2010-04-23 12:09
dokument Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia dnia 14 maja 2010 roku dniem wolnym od pracy 2010-04-20 12:36
dokument Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Tuczna w razie wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2010-04-26 09:41
dokument Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-04-19 12:46
dokument Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-04-07 08:50
dokument Zarządzenie Nr 15A Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-04-07 08:48
dokument Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-04-02 12:52
dokument Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA" w roku 2010 2010-03-31 11:36
dokument Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-03-18 14:56
dokument Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2009r. 2010-03-25 09:18
dokument Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2010-03-11 11:00
dokument Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Tuczna w sprawie odwołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2010-03-11 10:59
dokument Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-03-08 11:14
dokument Zarządzanie Nr 8 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-03-08 11:13
dokument Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-02-17 12:11
dokument Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ulicy Betyńskiej, budowę chodnika i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice gm. Tuczno 2010-01-21 13:49
dokument Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia obowiązujących w 2010r. szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków i wypłaty refundacji osobom fizycznym budującym przydomowe oczyszczalnie ścieków 2010-01-21 12:43
dokument Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Tuczna dotyczące wprowadzenia w życie procedur, instrukcji Systemu Zarządzania Jakością /SZJ/ 2010-01-13 10:11
dokument Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2010r. 2010-01-13 09:55
dokument Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2010-01-06 15:03
dokument Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia Zestawienia Celów Operacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie na 2010r. 2010-01-05 13:57