Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. Remont świetlicy w Jeziorkach Wałeckich 2012-03-07 10:34
dokument Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie: zasad rachunkowości oraz planu kont dla organu podatkowego 2012-03-07 10:00
dokument Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Tuczna w sprawie Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązującej w Gminie Tuczno 2012-03-06 09:52
dokument Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku. 2012-03-06 09:45
dokument Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Tuczna w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Tuczno oraz zadad jej koordynacji. 2012-01-31 12:14
dokument Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Tuczna zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2012-01-17 08:31
dokument Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2012-01-17 08:31
dokument Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia 2012-01-17 08:30
dokument Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Tucza zmieniające zarządzenie nr 63/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalniścieków w Tucznie" 2011-12-21 13:03
dokument Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-12-21 13:00
dokument Zarządzenie Nr 82/2011 r. Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację " Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011-2014. 2011-12-14 09:35
dokument Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011r. w sprwie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-12-14 09:31
dokument Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011r. 2011-12-14 09:30
dokument Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Tuczna w sprawie ogłoszenia konkrsu ofert na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011-2014. 2011-11-29 07:58
dokument Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2011-11-24 14:23
dokument zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej kasy, druków ścisłego zarachowania i gwarancji ubezpieczeniowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2011-11-23 13:13
dokument Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2011-11-23 13:14
dokument Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14000 euro 2011-11-21 11:14
dokument Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę. 2011-11-17 07:57
dokument Zarządzenie 73/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2011-11-15 12:09
dokument Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 2011-11-15 12:10
dokument Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznacznia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2011-11-08 12:51
dokument Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 8 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 2011-11-08 12:50
dokument Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok 2011-11-08 12:48
dokument Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2011-10-25 10:08
dokument Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2011-10-17 13:16
dokument Zarządzenie Nr 66 w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Tuczna w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2011-10-17 13:15
dokument Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 57/2008 Burmistrza Tuczna z dnia 1 września 2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej 2011-10-06 15:09
dokument Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2011-10-06 15:08
dokument Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie" 2011-10-06 15:07
dokument Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok 2011-10-06 15:05
dokument Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Tucznie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2011-10-06 15:04
dokument Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2011-10-03 12:05
dokument Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Tuczna w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działki: nr 1/6 o pow. 0,5818 ha, nr 1/2 o pow. 0,0848 ha, nr 13/3 o pow. 0,2684 ha położonych w Tucznie, obręb Tuczno 109, przy ul. Dworcowej, do zasobu nieruchomości Gminy Tuczno. 2011-09-26 15:08
dokument Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzania egzaminu osób kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2011-09-22 10:42
dokument Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie nr 81/200* z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2011-09-22 10:40
dokument Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011r. 2011-09-19 15:27
dokument Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę 2011-09-16 09:14
dokument Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-09-14 08:19
dokument Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 2011-09-08 10:40
dokument Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-09-07 14:41
dokument Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2011-09-01 08:48
dokument Zarządzenie Nr 50 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. 2011-08-31 09:40
dokument Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2011-08-24 14:19
dokument Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Tuczna w spawie wyznaczenia na terenie Gminy Tuczno Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-08-23 12:53
dokument Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Tuczna w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2011-08-23 12:51
dokument Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-08-23 12:50
dokument Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno 2011-08-23 12:54
dokument Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 2011-08-03 08:05
dokument Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakładzie budżetowym - Zakładzie Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2011-07-27 10:18
dokument Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-07-20 10:45
dokument Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2011-07-19 15:35
dokument Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Tuczna w sprwie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2011-07-19 15:34
dokument Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-07-06 15:12
dokument Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników 2011-07-04 14:21
dokument Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Tuczna w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. 2011-06-14 15:14
dokument Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia opłat za zajęcie gruntu na Boisku Sportowym w Tucznie i terenie przylegającym podczas trwających "DNI TUCZNA" w 2011 roku. 2011-06-14 15:14
dokument Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Grandtke ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-06-14 15:12
dokument Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Honoraty Stockiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-06-14 15:11
dokument Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę 2011-06-14 15:09
dokument Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczna w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Tucznie oraz jednostki organizacyjne 2011-06-13 08:27
dokument Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Tuczna w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie 2011-06-01 09:13
dokument Zarządzenie Nr 30 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2011-06-01 09:12
dokument Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy. 2011-05-25 14:36
dokument Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 11 marca 2011r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "Dni Tuczna" w roku 2011. 2011-05-24 10:28
dokument Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Tuczna zmieniające zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2011-05-24 08:37
dokument Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Tuczna w sprawie powołanie komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2011-05-12 09:36
dokument Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-05-05 14:29
dokument Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2011-05-04 14:26
dokument Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy 2011-04-20 13:17
dokument Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie: udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia "Lider Wałecki" 2011-04-20 08:47
dokument Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok 2011-04-20 08:46
dokument Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze 2011-04-04 13:13
dokument Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-04-20 09:44
dokument Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2010 rok. 2011-04-04 13:09
dokument Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-04-04 13:02
dokument Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2011-03-16 11:42
dokument Zarzadzenie Nr 15 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA" w roku 2011 2011-03-11 08:39
dokument Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MGOPS w Tucznie 2011-03-03 12:08
dokument Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MGOPS w Tucznie 2011-03-03 12:07
dokument Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 na terenie Gminy Tuczno 2011-03-03 12:05
dokument Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 78 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie gminy Tuczno 2011-03-03 12:04
dokument Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok 2011-03-03 12:02
dokument Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-03-03 12:00
dokument Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania zespołu ds. opracowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2011-02-24 12:51
dokument Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Tuczna 2011-02-15 09:38
dokument Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Tuczna z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2011-02-08 13:48
dokument Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie 2011-02-08 13:46
dokument Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Tuczna w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach 2011-01-31 14:21
dokument Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gmimego 2011-01-31 08:08
dokument Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy 2011-01-31 08:06
dokument Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2011 rok. 2011-01-17 09:47