Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego z terenu części działki nr 37 obręb Płociczno, gm. Tuczno - KATALOG -
katalog Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego z terenu części działki nr 251/2 obręb Płociczno, gm. Tuczno - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ludwig o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 17/2 obręb geodezyjny Tuczno 109 - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej z przyłączami i remont pompowni ścieków w miejscowości Zdbowo oraz budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową pompowni (tłoczni ścieków) sanit. dla miejscowości Mączno gm. Tuczno" - KATALOG -
katalog Budowa tymczasowego kontenerowego budynku gospodarczego na bazie harcerskiej w Tucznie dz. nr. 8217 - obręb geodezyjny Martew - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dz. nr 108/3 oraz 108/4 - obręb geodezyjny Martew - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej 'Rzeczyca' o mocy do 150 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - KATALOG -
dokument obwieszczenie- wszczęcie postępowania 2022-08-29 15:27
katalog Budowa obwodnicy Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22 - KATALOG -
katalog Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Człopa-Wałcz wraz z budową obwodnicy Rusinowa-Zadanie 2-Buodowa obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22 - KATALOG -
katalog Budowa drogi przeciwpożarowej nr 66 w Leśnictwie Studnica - KATALOG -
katalog Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice - KATALOG -
katalog Przebudowa wraz z rozbudową oczyszcalni ścieków w miejscowości Tuczno - KATALOG -
katalog Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW - KATALOG -
katalog Budowa ziemnego stawu rybnego z funkcją zbiornika retencyjnego - działka nr 79/1 i 80 Strzaliny - KATALOG -
katalog Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca" - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej PV Rusinowo o mocy do 4,5 MW - KATALOG -
katalog Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m - KATALOG -
katalog Rozbudowa ujęcia wód podziemnych - dz. 620/1 Marcinkowice - KATALOG -
katalog Budowa ujęcia wód podziemnych - dz. 106- Rusinowo - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z na odcinku Tuczno - Miłogoszcz-droga krajowa nr 22 - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z na odcinku Tuczno - droga krajowa nr 22 (II etap) - KATALOG -
katalog "Budowa Stacji Demontażu Pojazdów" - KATALOG -
dokument Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2019-04-09 09:12
katalog Rozbudowa zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Cocolates Sp. z o.o. - KATALOG -
katalog Budowa instalacji fotowoltaicznej - obręb geodezyjny Jamienko - KATALOG -
katalog Budowa instalacji fotowoltaicznej - obręb geodezyjny Rzeczyca - KATALOG -
katalog Przebudowa mostu na rzece Korytnica. - KATALOG -
katalog Droga Tuczno - Miłogoszcz - KATALOG -
katalog Strategia Rozwoju Tuczyńskiego Klastra Energii - KATALOG -
katalog Ferma drobiu Marcinkowice - KATALOG -
katalog Droga Martew - Tuczno - KATALOG -
katalog Przebudowa dróg w leśnictwie Krępa na terenie Nadleśnictwa Tuczno - KATALOG -
katalog Montaż automatycznej stacji meteorologicznej Martew - KATALOG -
katalog Rozszerzenie listy substratów - biogazownia Rzeczyca - KATALOG -
katalog Rozbudowa drogi powiatowej 2313z, odcinek Mączno-Rutwica - KATALOG -
katalog Rozbudowa budynku magazynowego wraz z linią produkcyjną służącą do rozlewania soków i syropów o halę magazynowo produkcyjna wraz z linią produkcyjną służącą do liofilizacji owoców i warzyw zlokalizowanego w Tucznie, dz. 423/4, obręb Tuczno 109 - KATALOG -
katalog Modernizacja i rozbudowa o zbiornik retencyjny stacji uzdatniania wody działka 163/8 - KATALOG -
dokument Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - PGN 2015-12-08 13:45
dokument Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-11-03 15:37
katalog Rozszerzenie listy substratów wykorzystywanych w biogazowni zlokalizowanej na działkach 272/1, 274/2, 274/3, 276 i 277 obręb Rzecyca, Gmina Tuczno - KATALOG -
katalog Elektrownia słoneczna o mocy 1 MWp dz. 417 Tuczno. - KATALOG -
katalog Elektrownia słoneczna o mocy 1 MWp dz. 48/57 Tuczno. - KATALOG -
katalog Produkcja regranulatu z tworzyw sztucznych - dz. nr 3/5 Tuczno - KATALOG -
katalog Zalesienie dz. nr 148/1 i 150 obręb geodezyjny Strzalin - KATALOG -
katalog Ochrona torfowisk alkaicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 część II. - postępowanie administracyjne Burmistrza Barlinka - KATALOG -
katalog Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 od ul. Tulipanowej do Dworcowej w miejscowości Tuczno - KATALOG -
katalog Zalesienie działki 45/1 - Lubiesz - KATALOG -
katalog Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb nawadniania upraw ziemniaków w Marcinkowicach, gm. Tuczno, działka nr 620/3 - KATALOG -
katalog Aktualizacja POŚ dla Gminy Tuczno - KATALOG -
katalog Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na działce powstałej z podziału działki nr 14/4 w m. Tuczno. - KATALOG -
katalog Adaptacja istniejących budynków iich otoczenia na potrzeby STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW - m. Tuczno ul. Wolności 72 - KATALOG -
katalog Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na działce powstałej z podziału działki nr 418, wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Tuczno - KATALOG -
katalog Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego O/O Sitno nad rzeką Płociczną - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi leśnej pożarowej - Nadleśnictwo Tuczno - KATALOG -
katalog Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi powiatowej na 2301Z - na odcinku Rzeczyca-Wrzosy - KATALOG -
katalog Pobór wód podziemnych w miejscowości Lubiesz , gmina Tuczno - KATALOG -
katalog Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. - KATALOG -
katalog Rozbudowa drogi powiatowej 2313z, odcinek Mączno-Rutwica - KATALOG -
katalog Budowa odnawialnego źródła energii - elektrownia na biomasę obręb geodezyjny Tuczno 109 - KATALOG -
katalog Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego - Ulica Klasztorna - KATALOG -
katalog budowa elektrowni wiatrowych - obręb geodezyjny Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo - KATALOG -
katalog oczyszczalnia Rzeczyca - KATALOG -
katalog kanalizacja Jeziorki - KATALOG -
katalog kanalizacja Jeziorki - Rzeczyca - KATALOG -
katalog ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY - KATALOG -
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - 18 maja 2010r. 2011-02-01 10:22
katalog PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - PŁOCICZNO - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE o przyjęciu PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - 25 marca 2010 2011-02-01 10:22
katalog BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ - OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH - KATALOG -
katalog FARMA WIATROWA - KATALOG -
dokument Obwieszczenie 2011-02-01 10:22
katalog DRENOWANIE GRUNTÓW - RZECZYCA - KATALOG -
katalog ODBUDOWA KANAŁU RZECZYCA - KATALOG -
katalog BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUSINOWO-STRZALINY - KATALOG -
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzajacej postępowanie - wolnostojące elektrownie wiatrowe 2011-02-01 10:22
katalog MARCINKOWICE - ul. BETYŃSKA - KATALOG -
katalog STUDNIA KOPANA - Lubiesz - KATALOG -
katalog BIOGAZOWNIA - Rzeczyca - KATALOG -
katalog Stawy rybne - karpiowe - Rzeczyca - KATALOG -
katalog Ferma wiatrowa - miejscowość Rzeczyca - KATALOG -
dokument Zaopiniowanie wniosku Ministra Środowiska w sprawie obszarów Natura 200 2011-02-01 10:23
katalog Inwestycje - wolnostojące elektrownie wiatrowe - obręb geodezyjny Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo - KATALOG -
katalog Inwestycja - wolnostojące elektrownie wiatrowe - obręb geodezyjny Tuczno 107 - KATALOG -
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu i metali kolorowych 2011-02-01 10:24
dokument Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w obrębie geodezyjnym 107 Tuczno 2011-02-01 10:24
dokument Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - zalesienie gruntów w obr. geodezyjnym Nowa Studnica 2011-02-01 10:24
dokument Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - zalesienie gruntów w obr. geodezyjnym Martew 2011-02-01 10:24
dokument Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2007 rok 2011-02-01 10:24
dokument Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2007 rok 2011-02-01 10:24
dokument Obwieszczenie z dnia 29 październik 2007 rok 2011-02-01 10:24
dokument Decyzja środowiskowa Bytyń 2011-02-01 10:24