Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT PRACY NA UMOWĘ ZLECENIE w MGOPS w Tucznie


0x01 graphic

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT PRACY NA UMOWĘ ZLECENIE 

W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  

w ramach Projektu Systemowego „Druga Szansa”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, 

Działanie: 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

Kierownik Miejsko -Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

informuje o możliwości składania ofert pracy: 

ANIMATOR RODZINY - 2 miejsca (umowa zlecenie V-XII 2011r.)

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

ul. Wolności 12. 78-640 Tuczno

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

0x01 graphic

1. WYMAGANIA:

- wykształcenie - średnie lub wyższe

- doświadczenie zawodowe - minimum 5 letni staż pracy lub wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na wykonywanie zadań;

- dyspozycyjność - (nienormowany czas pracy);

- wysoka kultura osobista;

- bardzo dobra umiejętność organizowania i planowania pracy własnej;

- umiejętność działania w warunkach zmian;

- posiadanie prawa jazdy

2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

- wsparcie i aktywizacja rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

*prawidłowego wychowywania i opieki nad dziećmi,

*gospodarowanie budżetem rodzinnym,

*pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny,

- propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego;

- pomoc w nawiązywaniu i rozszerzaniu kontaktów interpersonalnych;

- stymulowanie aktywizacji społecznej rodziny;

- stała współpraca z pracownikiem socjalnym MGOPS Tuczno.

- miesięczna liczba godzin na wykonywanie zadań w miejscu zamieszkania beneficjenta wynosi 150 ( praca z 6 rodzinami z terenu Gminy Tuczno)

3. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej;

- aktualne CV;

- list motywacyjny;

- oświadczenie o niekaralności;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r, Nr 101,poz. 926 ze zm.)”

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 kwietnia 2011 roku w sekretariacie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie ul. Wolności 12
w godz. od 8.00 do 15.00.

Planowany termin zawarcia umowy zlecenia od dnia 01 maja 2011 roku. 

Umowa zlecenie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 08-04-2011 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2011 13:23