Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok 2013-01-08 15:06
dokument Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok 2012-12-19 14:39
dokument Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. 2012-12-11 08:53
dokument Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-12-05 13:57
dokument Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wydruku arkusza normatywnego lub innego aktu prawnego. 2012-12-05 12:41
dokument Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-11-27 13:32
dokument Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-11-06 11:57
dokument Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok 2012-11-05 07:43
dokument Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 2012-10-24 10:37
dokument Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno 2012-10-24 10:36
dokument Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2012-10-17 07:36
dokument Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie nr 65/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 6 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej 2012-10-19 09:00
dokument Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-10-09 15:29
dokument Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczna na 2012 rok. 2012-10-05 14:59
dokument Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/2011Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 kwietnia 2012 roku. 2012-10-03 12:37
dokument Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2012-09-25 08:12
dokument Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie 48/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2012-09-19 14:53
dokument Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-09-19 14:50
dokument Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zadad, trybu i terminów opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 2012-09-14 10:55
dokument Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2012-09-05 12:15
dokument Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia działek gruntu: Nr 425 o pow. 0,1318 ha, 427 o pow. 0,2561ha, 432 o pow.0,2177ha, 423 o pow. 0,0676 położonych w Marcinkowicach od Spółdzielni Mieszkaniowej MARPOL w Marcinkowicach w likwidacji, z siedzibą Marcinkowice, 78-641 Lubiesz 2012-10-19 08:59
dokument Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji roboczej do spraw wprowadzeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Tuczno 2012-10-19 09:00
dokument Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno 2012-10-19 09:00
dokument Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowie i rozbudowie budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie 2012-09-04 14:51
dokument Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-09-04 14:49
dokument Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 57/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. dotyczącego powołania komisji ds. wprowadzenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Tuczno. 2012-09-04 10:36
dokument Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku 2012-09-13 10:43
dokument Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Tuczna w sprawie komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2011-2014 2012-08-27 14:12
dokument Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-08-20 15:11
dokument Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 kwietnia 2012 roku. 2012-08-27 11:54
dokument Zarządzenie Nr 57 w sprawie powołania komisji roboczej do spraw wprowadzenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy. 2012-08-27 11:37
dokument Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Tuczna w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2011-2014 2012-08-09 14:36
dokument Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 06 sierpnia 2012r. przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2012-08-09 14:33
dokument Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników 2012-08-09 14:31
dokument Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Tuczna w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły 2012-08-09 14:28
dokument Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Żalińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-23 12:36
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Lewandowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-23 12:35
dokument Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2012-07-20 12:52
dokument Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Wałeckich" 2012-07-20 12:51
dokument Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-07-18 11:25
dokument Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lipca 2012 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach. 2012-07-18 11:23
dokument Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lipca w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2012-07-18 11:22
dokument Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-07-18 11:20
dokument Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Tuczna w sprawie sprzedaży roweru marki DELTA 2012-07-02 14:40
dokument Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Tuczna w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno 2012-06-22 15:40
dokument Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Tuczna w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno 2012-06-18 13:18
dokument Zaerządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2012-06-14 09:33
dokument Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie, oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2012-06-18 09:10
dokument Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miesjkiej w Tucznie w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2012-06-11 13:19
dokument Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-06-06 08:11
dokument Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2012-05-22 14:52
dokument Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzena konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej uchwałę Nr XV/87/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2012 roku. 2012-05-22 13:16
dokument Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok 2012-05-14 13:26
dokument Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Tuczna w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu lokalu mieszkaniowego 27 położonego w Tucznie przy ul. Wolności 27 2012-05-10 08:25
dokument Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. ?Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do Internetu? 2012-05-08 12:46
dokument Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok 2012-05-08 08:50
dokument Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Tuczno... 2012-05-08 08:48
dokument Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku. 2012-04-18 07:49
dokument Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 roku 2012-04-10 09:39
dokument Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Tuczna w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2011 rok. 2012-04-05 07:50
dokument Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczna do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. 2012-03-29 12:36
dokument Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. 2012-03-29 12:33
dokument Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. 2012-03-29 12:32
dokument Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2012-03-27 10:59
dokument Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza tuczna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. 2012-03-27 10:35
dokument Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegow trybie przetargu nieograniczonego 2012-03-20 08:35
dokument Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 na terenie Gminy Tuczno. 2012-03-14 08:54
dokument Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2012-03-13 12:58
dokument Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych i lokali socjalnych będących własnością Gminy Tuczno, a zarządzanych przez Zakład Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie. 2012-03-12 08:31
dokument Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkaniowego nr 1 położonego w Tucznie przy ul. Dworcowej 6 wraz z przynależnym lokalem gospodarczym i udziałem do części wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu. 2012-03-14 08:52
dokument Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2012-03-14 08:52
dokument Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno 2012-03-14 08:49
dokument Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2012-03-05 14:07
dokument Zarzadzenie Nr 14/2012 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-02-16 08:57
dokument Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 10 luty 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2012 roku. 2012-02-10 09:47
dokument Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienioa Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2012-02-10 09:45
dokument Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji oraz faktyczne wykonanie zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. 2012-02-08 14:57
dokument Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-02-08 14:55
dokument Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2012-02-08 14:54
dokument Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2012-01-30 14:02
dokument Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-02-13 09:09
dokument Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2012 rok. 2012-01-23 11:43
dokument Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-01-19 10:58
dokument Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Tuczna w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości mienia gminnego 2012-01-19 10:57
dokument Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 18.02.2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równoważności kwoty 14 000 euro 2012-01-19 08:35
dokument Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2012-01-17 09:50
dokument Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2012 rok. 2012-01-17 08:34