Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 63


U C H W A Ł A Nr IX/63/03

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 sierpnia 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 ) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuczno stanowiącym załącznik do

uchwały Nr V/27/2000 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 04 września 2000 r. w sprawie

określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę

wprowadza się następującą zmianę:

  1. w § 9 w ust. 1 pkt 2 wyrazy „ do 50%” zastępuje się wyrazami „do 60%”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczacy Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 03-09-2003 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 03-09-2003 15:32