Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. 2014-01-07 15:07
dokument Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2014-01-07 08:48
dokument Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2013-12-30 11:37
dokument Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-12-18 13:10
dokument Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. 2013-12-04 11:20
dokument Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2013-12-10 10:31
dokument Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. 2013-12-04 11:18
dokument Zarządzenie nr 56/2013 Burmistrza w Tucznie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-11-07 10:00
dokument Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-11-13 10:34
dokument Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2013-10-22 08:52
dokument Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-10-08 13:39
dokument Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017. 2013-10-02 10:11
dokument Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2013-09-30 12:45
dokument Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2013-09-25 10:58
dokument Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2013-09-23 08:35
dokument Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2013-09-23 08:33
dokument Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 16 wrzesnia 2013 roku w sprawie powolania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) na lata 2011-2014. 2013-09-24 12:01
dokument Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 13 września 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2013-09-18 12:46
dokument Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 września 2013 roku w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno. 2013-09-13 13:04
dokument Zarządzenie Nr 44/2013 Burmisrza Tuczna z dnia 12 września 2013 roku w sprawie obniżenia ceny surowca tartacznego wco so. 2013-09-13 13:02
dokument Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 Rok. 2013-09-13 12:59
dokument Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 wrzesnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2013-09-12 12:54
dokument Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz WPF na lata 2014-2017 2013-09-16 10:03
dokument Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację " Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011-2014 2013-08-30 13:08
dokument Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2013 rku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2013-08-30 12:55
dokument Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2013-08-30 12:02
dokument Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację: " Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV)" na lata 2011-2014 2013-08-30 12:01
dokument Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-08-28 07:40
dokument Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku. 2013-09-06 13:43
dokument Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno. 2013-08-26 11:25
dokument Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Tuczna w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ul. Pocztowej w skład której wchodzi budynek hali sportowo-widowiskowej oraz działki budowlane Nr 134/9 i 141/6 2013-08-26 11:23
dokument Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złozonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Na podstawie: art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) Wykonywanie usług Operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Tuczno w ramach realizacji projektu PN. Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostepu do internetu. 2013-08-26 11:24
dokument 2013-08-14 11:13
dokument Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2013-08-13 12:00
dokument Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. 2013-08-13 11:59
dokument Zarządzenie Nr 29/2013 BUrmistrza Tuczna z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie, ul. Wolności 3. 2013-08-06 14:03
dokument Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) " na lata 2011-2014. 2013-08-06 14:01
dokument Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 2013-08-07 12:50
dokument Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 31 lipca 2013 ropku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-08-06 13:58
dokument Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny 2013-07-16 15:13
dokument Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 36/2008 w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie Hali Widowiskowo-Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, Stadionu Miejskiego, sal komputerowych ... 2013-07-15 14:31
dokument Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczna w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2013-07-04 14:38
dokument Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie sprzedazy drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno. 2013-07-01 15:17
dokument Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-07-04 14:35
dokument Zarządzenie Nr 20/2013r. Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno. 2013-06-28 07:53
dokument Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 05 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych ba terenie Gminy Tuczno. 2013-06-05 14:34
dokument Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela 2013-05-29 10:51
dokument Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Tuczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie Hali Widowiskowo-Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, Stadionu Miejskiego, sal komputerowych w obiektach szkolnych oraz zajęcie gruntu pod działalność kulturalno-rozrywkową i handlową na okres któtszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie 2013-05-29 10:50
dokument Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Tuczno. 2013-06-12 13:11
dokument Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok 2013-05-08 08:31
dokument Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2013-04-23 10:56
dokument Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2013-04-23 08:27
dokument Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-04-19 14:00
dokument Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2013-04-18 12:45
dokument Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-04-18 12:44
dokument Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2012 rok. 2013-04-18 12:42
dokument Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Tuczna w sprawie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2013-03-11 13:36
dokument Zarządzenie Nr 7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-03-05 14:56
dokument Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-02-13 12:03
dokument Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publiczych w roku 2013 na terenie Gminy Tuczno. 2013-02-13 12:27
dokument Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzxąt na terenie Gminy Tuczno w 2013 roku. 2013-02-19 08:36
dokument Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2013-01-18 10:09
dokument Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na rok 2013 2013-01-16 13:58
dokument Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2013 rok. 2013-01-10 12:04