Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2014-01-07 09:06
dokument Uchwała Nr XXXIII/189/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2014r. 2014-01-07 09:04
dokument Uchwała Nr XXXIII/188/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-01-07 09:03
dokument Uchwała Nr XXXIII/187/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/159/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia. 2014-01-07 09:02
dokument Uchwała Nr XXXIII/186/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2014-01-07 08:54
dokument Uchwała Nr XXXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021. 2014-01-07 08:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/184/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2014. 2014-01-07 08:51
dokument Uchwała Nr XXXIII/183/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. 2014-01-07 08:50
dokument Uchwala Nr XXXIII/182/2013 Rady Miejsiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. 2014-01-07 08:49
dokument Uchwała Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2013-12-04 14:15
dokument Uchwała Nr XXXII/180/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-12-04 14:10
dokument Uchwała Nr XXXII/179/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2013r. 2013-12-04 14:15
dokument Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Tucznie 2013-11-05 13:56
dokument Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 2013-11-05 13:55
dokument Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2013-11-05 13:56
dokument Uchwała Nr XXXI/175/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomiocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. 2013-11-05 13:57
dokument Uchwała NrXXXI/174/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sparwie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu. 2013-11-05 13:57
dokument Uchwała Nr XXXI/173/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. 2013-11-05 13:50
dokument Uchwała Nr XXXI/172/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. 2013-11-05 13:49
dokument Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 2013-10-03 11:20
dokument Uchwała Nr XXX/170/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umówe dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno. 2013-10-03 11:17
dokument Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. 2013-10-03 11:20
dokument Uchwała XXIX/168/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/15/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia woli o sfinansowaniu budowy Hali Widowiskowo- Sportowej wraz z łącznikiem oraz modernizacją systemu ogrzewania dla gimnazjum, szkoły podstawowej i hali w Tucznie wraz z wyposażeniem. 2013-08-07 13:06
dokument Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 rpku zmieniajaca Uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczannia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-08-07 13:00
dokument Uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie. 2013-08-07 12:59
dokument Uchwała Nr XXIX/165/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 listopada 201 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie. 2013-08-07 12:58
dokument Uchwała Nr XXIX/164/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na sfinansowanie zadanioa pn.: " Sieć wodociągowo- kanalizacyjna z przyłaczami, przepompownią ścieków dla osiedli domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie" w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 2013-08-07 12:56
dokument Uchwała Nr XXIX/163/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok 2013-08-07 12:51
dokument Uchwała Nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-06-28 13:37
dokument Uchwała Nr XXVIII/161/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 2013-06-28 13:27
dokument Uchwała Nr XXVII/160/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2013 roku zmieniająca uchwałe Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2011 r. Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. 2013-06-28 13:26
dokument Uchwała Nr XXVII/159/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-06-28 13:23
dokument Uchwała Nr XXVII/158/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 Maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2024 2013-06-28 13:22
dokument Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. 2013-04-17 13:10
dokument Uchwała Nr XXVI/156/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2013 roku. 2013-04-17 13:09
dokument Uchwała Nr XXVI/155/2013 Rady Miejskiej wTucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Tuczna z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2011-2012. 2013-04-17 13:07
dokument Uchwała Nr XXVI/154/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-04-17 13:06
dokument Uchwała Nr XXVI/153/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2024. 2013-04-17 13:04
dokument Uchwała Nr XXV/152/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2013-02-28 14:46
dokument Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2013-02-28 14:46
dokument Uchwała Nr XXV/150/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody ba zawarcie nowych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własnośc Gminy Tuczno. 2013-02-28 14:44
dokument Uchwała Nr XXV/149/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. 2013-02-28 14:43
dokument Uchwała Nr XXV/148/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. 2013-02-28 14:41