Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Tuczna zmieniające zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Sieć wodociągowo-kanalizacyjna z przyłączami, przepompownią scieków dla osiedla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie" 2015-01-26 09:21
dokument Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno. 2015-01-26 09:22
dokument Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Sieć wodociągowo- kanalizacyjna z przyłączami, przepompownią ścieków dla osiedla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie". 2015-01-26 09:53
dokument Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 9/20109 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości dla budżety Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 58/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 73/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 28 września 2012 roku. 2015-05-22 10:39
dokument Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno. 2015-01-13 12:48
dokument Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2015-01-08 08:12
dokument Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 04.12.2014r. w sprawie oddania w użyczenie wielofunkcyjnych boisk sportowych " Orlik 2012" w Tucznie przy ul. Świerczewskiego 41. 2014-12-10 07:52
dokument Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-12-04 12:58
dokument Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 20 listopada 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie Hali Widowiskowo- Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, Stadionu Miejskiego, sal komputerowych w obiektach szkolnych oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno- rozrywkową i handlową na okres krótszy niz 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie ( ze zm.). 2014-11-20 11:53
dokument Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-11-25 15:28
dokument Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-11-06 08:55
dokument Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2014 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-11-04 12:48
dokument Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 paździenika 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2014-10-28 13:30
dokument Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 23 października 2014r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Nowa Studnica w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2014-10-23 10:15
dokument Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-10-27 13:50
dokument Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 9 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-10-09 10:50
dokument Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Tuczna z dna 9 października 2014r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 października 2014r. przetargu na zbycie nieruchomości o nr geodezyjnym 4- pow. 1,2227 ha położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 42 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2014-10-09 08:50
dokument Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2014-10-09 10:31
dokument Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 października 2014r. w spraie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2014-11-07 13:49
dokument Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-10-06 11:42
dokument Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-10-03 14:51
dokument Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. 2014-09-29 08:12
dokument Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 10 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021. 2014-09-10 11:42
dokument Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej. 2014-09-09 14:36
dokument Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 1 września 2014r. zmieniajace Zarządzenie Nr 23/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę. 2014-09-09 14:34
dokument Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie od roku szkolnego 2014/2015 w formie elektronicznej. 2014-09-01 13:34
dokument Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-09-03 07:49
dokument Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 25 sierpnia 2014r w sprawie przedstawienia informaci o przebiegu wyjkonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014r. 2014-08-28 15:08
dokument Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2014-08-25 15:24
dokument Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 2014-08-25 10:40
dokument Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok 2014-08-20 13:22
dokument Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 2014-08-07 14:01
dokument Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-08-04 07:45
dokument Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2014-08-04 07:44
dokument Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej do przeporowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Radosława Koltermann ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-07-22 09:06
dokument Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Dziamskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-07-22 09:04
dokument Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawiewynagrodzenia dla ekspertów powołanych do Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Egzaminacyjnej. 2014-07-11 14:08
dokument Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2014-07-07 13:50
dokument Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samocgodu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Tuczno. 2014-07-04 12:42
dokument Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2014-07-04 12:39
dokument Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 roku. 2014-07-07 11:34
dokument Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publiczych. 2014-07-10 12:52
dokument Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Tuczno. 2014-06-18 12:52
dokument Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2014-06-18 12:50
dokument Zarządzenie 35/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-06-23 11:52
dokument Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-06-05 09:45
dokument Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2014-05-22 13:58
dokument Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2014r. w sprawie niodpłatnego nabycia udziału do 1/4 części nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę gruntu oznaczona nr ewidencyjnym 74/1 o powierzchni 900 m2 położonej w miejscowości Nowa Studnica zapisanej w Księdze Wieczystej nr KO1W/00016005/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałczu. 2014-05-22 13:57
dokument Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2014-05-22 13:53
dokument Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 19 maja 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania, o ktorych mowa w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 2014-05-22 13:51
dokument Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-05-13 13:17
dokument Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złozonych w postepowaniu o udzielenmie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2014-05-16 15:25
dokument Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2014-05-08 15:05
dokument Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2014-05-05 12:41
dokument Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeproadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-06 11:15
dokument Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-05-07 12:34
dokument Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydaności składników majątku ruchomego. 2014-05-05 10:04
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-04-16 09:14
dokument Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. 2014-04-01 12:13
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-04-07 08:35
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. 2014-04-01 08:19
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2013 rok. 2014-03-28 13:44
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2014-03-26 12:13
dokument Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Tuczno. 2014-03-25 12:34
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2014-03-25 12:33
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2014-03-24 12:07
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok 2014-03-05 15:23
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2014-02-26 12:00
dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2014-02-18 13:17
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2014-02-11 12:51
dokument Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 na terenie Gminy Tuczno. 2014-02-05 10:13
dokument Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 29 stycznia 2014r. w sperawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-05 08:14
dokument Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2014 roku. 2014-01-31 15:14
dokument Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok 2014-01-31 15:12
dokument Zarządzenie Nr 5/2014 BUrmistrza Tuczna z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuczno na lata 2014-2016. 2014-02-05 08:01
dokument Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2014-01-20 15:12
dokument Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 8118/28 położonej w Krępie Krajeńskiej obręb Nowa Studnica 2014-01-14 09:50
dokument Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie : informacj o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2014 rok. 2014-05-05 11:11
dokument Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2014-01-07 12:23