Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grundia 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku Ministra Środowiska w związku z pracami legislacyjnymi związanymi ze zmianą granic Drawieńskiego Parku Narodowego. 2015-01-07 10:13
dokument Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Tuczna. 2015-01-07 10:08
dokument Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2015-01-07 10:05
dokument Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2015r. 2015-01-07 10:00
dokument Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-01-07 09:53
dokument Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2015-01-07 09:42
dokument Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021. 2015-01-07 09:20
dokument Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2015. 2015-01-07 09:04
dokument Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2015-01-07 09:01
dokument Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021. 2015-01-07 08:57
dokument Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2015-01-07 08:54
dokument Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-12-10 14:20
dokument Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku zmieniajaca Uchwałę Nr XLII/237/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-12-10 14:20
dokument Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego. 2014-12-10 14:18
dokument Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie. 2014-12-10 14:16
dokument Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie. 2014-12-10 14:15
dokument Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie. 2014-12-10 14:14