Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 15:18
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 15:15
dokument Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 15:11
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzen Instrukcji inewntaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-21 09:28
dokument Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-21 09:25
dokument Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Tuczna ustalające instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 14:51
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2016-06-20 14:44
dokument Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2016-01-07 14:09
dokument Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2015-12-31 11:09
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2015-12-31 11:07
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-12-21 10:33
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2015r w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2015-12-15 08:39
dokument Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 08 grudnia 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2015 roku. 2015-12-08 15:21
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-12-08 15:17
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie 2015-11-27 15:21
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 2015-11-27 15:20
dokument Zarządzenie Nr 74/2015 Burmisrtza Tuczna z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 2015-11-19 15:02
dokument Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2015-11-18 09:37
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskiwanego z lasów i zadrzewień gminnych 2015-11-18 09:35
dokument Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-11-04 12:46
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współprwcy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontatiacie na rok 2016. 2015-10-27 13:21
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-10-23 15:10
dokument Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 05 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015r. 2015-10-07 15:29
dokument Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 02 październik 2015r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Rzeczyca w celu wyboru nowego przewodniczącego rady sołeckiej, okreslenia dnia i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2015-10-06 08:45
dokument Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 02 październik 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków sołectw składanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016. 2015-10-06 08:25
dokument Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2015r w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-10-07 13:39
dokument Zarządzenie nr 64 Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS w Urzędzie Miejskim w Tucznie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie 2015-09-22 15:15
dokument Zarządzenie nr 63 Burmistrza Tuczna z dnia 09 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2015-12-18 13:16
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 09 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. 2015-09-09 14:40
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 02 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-09-07 10:22
dokument Zarzadzenie Nr 60/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok 2015-09-03 14:55
dokument Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku. 2015-09-03 14:51
dokument Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania OKW do spraw Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r. 2015-08-13 14:23
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Domańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-08-04 11:08
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-08-03 11:36
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2015 roku. 2015-07-27 09:49
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-07-28 15:16
dokument Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie powołania komisji do oszacownia strat w uprawach rolnych w związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych na terenie Gminy Tuczno. 2015-07-23 11:00
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno. 2015-07-17 12:11
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Tuczno. 2015-07-17 10:12
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-07-17 12:00
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie sposobu wydatkowania części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach Gminy Tuczno. 2015-07-17 10:11
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2015-08-13 14:21
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 2015-07-14 13:00
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 48/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 71/2012 z dnia 18 września 2012r. 2015-07-09 07:55
dokument Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno. 2015-07-07 08:30
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia " Regulaminu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi". 2015-07-08 12:56
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przejęcia i prowadzenia Kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2015-06-24 13:14
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków dotyczących utrzymania i porządku. 2015-06-22 10:57
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji do prezeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. 2015-06-17 11:12
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie od roku szkolnego 2015/2016 w formie elektronicznej. 2015-06-09 12:34
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gmint Tuczno na 2015 rok. 2015-06-08 11:52
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Tuczno. 2015-05-25 15:21
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-05-25 15:20
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22 maja 2015r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2015-05-19 08:28
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Tuczno dla samorządowych instytucji kultury. 2015-05-25 15:17
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 13 maja 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. 2015-05-13 14:35
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 12 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 2017-01-03 12:59
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-05-12 09:49
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza. 2015-05-04 11:51
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rzeczycy powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-30 13:33
dokument Zarządzenie 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 styczniea 2014r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014r. i Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015r. 2015-04-29 11:20
dokument Zarządzenie 28/2015 Burmistrza Tuczno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2015-04-30 13:40
dokument Zarządzenie 27/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno. 2015-05-13 13:17
dokument Zarządzenie 26/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok 2015-04-30 12:18
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia przewodniczacego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2015-04-27 12:42
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-23 07:42
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2015r. zmienijące Zarządzienie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 17 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 76/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2011r. i Zarządzeniem Nr 27/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2014r. 2015-04-14 13:31
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2015 rok. 2015-04-08 09:51
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instutucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2014 rok. 2015-03-31 13:50
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacji i remontu ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce nr 141/5 w Tucznie- BZP nr 13016-2015 z dn. 19.01.2015r. 2015-03-31 13:47
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2015 roku zmieniąjace Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Sieć wodociągowo- kanalizacyjna z przyłączami, przepompownią ścieków dla osiedla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie. 2015-03-27 09:19
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2015-03-24 10:27
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015r. zmieniające Zarządzenie 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014r. i Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014r. 2015-03-02 14:05
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Tuczna. 2015-02-27 14:02
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2015-02-26 15:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika Urzędu Cywilnego. 2015-02-17 15:17
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia miejsca, dnia i godziny przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Zdbowo. 2015-02-17 15:15
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrz Tuczna z dnia 16 lutego 2015 rokun w sprawie ogłoszenia miejsca, dnia i godziny przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Nowa Studnica. 2015-02-17 15:12
dokument Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2015-02-13 07:57
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Tuczno. 2015-02-12 12:02
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lutego 2015r. zamieniające Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych na : Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie 2015-02-04 09:40
dokument Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 na terenie Gminy Tuczno. 2015-02-03 09:35
dokument Zarządzenie Nr 7A/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-02-04 12:38
dokument Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2015-02-03 09:33
dokument Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2015r. 2015-01-30 12:58
dokument Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych na: "Modernizację i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie". 2015-01-19 12:10
dokument Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Tucznie. 2015-01-16 12:52
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie oddania w użyczenie Stadionu Miejskiego w Tucznie przy ul. Wolności 97 2015-01-14 10:24
dokument Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-01-09 13:43
dokument Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2015 rok. 2015-01-08 08:10