Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2016 r. 2016-02-29 13:31
dokument Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 2016-02-29 13:28
dokument Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2016-02-29 13:25
dokument Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2021 2016-02-29 13:25
dokument Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2016. 2016-02-29 13:26
dokument Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021 2016-02-29 10:48
dokument Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2015. 2016-02-29 10:44
dokument Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tuczno?. 2016-02-29 10:38
dokument Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawia Uchwały Nr XII/69/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. 2016-02-29 10:32
dokument Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Tucznia z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2016-02-29 10:30
dokument Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Tucznie dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-02-29 10:20
dokument Uchwała NR XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej. 2016-02-29 10:18
dokument Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej. 2016-02-29 10:11
dokument Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-02-29 10:09
dokument Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 2016-02-29 10:07
dokument Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuczno 2016-02-29 10:07
dokument Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 2016-02-29 10:07
dokument Uchwała Nr XIV/81/2015 z dnia 23 listopada 2015r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2016-02-29 09:55
dokument Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października roku w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej. 2015-11-02 12:02
dokument Uchwała NR XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015 r.w sprawie opłaty miejscowej. 2015-11-02 12:01
dokument Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2015-11-02 11:59
dokument Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r.w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno ? zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 2015-11-02 11:55
dokument Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Tuczniez dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2015-11-02 11:59
dokument Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/69/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. 2015-11-02 12:00
dokument Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-02 12:00
dokument Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2015-11-02 11:47
dokument Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-11-02 11:43
dokument Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie. 2015-11-02 11:41
dokument Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. 2015-11-02 11:36
dokument Uchwała Nr XII/69/2015 z dnia 28 września 2015r zmieniającej Uchwałę Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 ze zm. 2015-09-30 12:57
dokument Uchwała Nr XII/68/2015 z dnia 28 września 2015r w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.WNMP w Tucznie. 2015-09-30 12:49
dokument Uchwała Nr XII/67/2015 z dnia 28 września 2015r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-09-30 12:45
dokument Uchwała Nr XII/66/2015 z dnia 28 września 2015r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021 2015-09-30 12:31
dokument Uchwała Nr XI/64/2015 z dnia 01 września 2015r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-09-03 12:17
dokument Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie wykonania przez Gminę Tuczno działalności w zakresie telekomunikacji. 2015-09-03 09:08
dokument Uchwała Nr X/60/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacji Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2015-08-28 09:31
dokument Uchwała Nr X/61/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w wałczu do Orzekania w latach 2016-2019 2015-08-28 09:28
dokument Uchwała Nr X/62/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2015 z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania. 2015-08-28 09:19
dokument Uchwała NR X/63/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r w sprawie reprezentowania Rady Miejskiej w tucznie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 2015-08-28 08:38
dokument Uchwała Nr IX/59/2015 z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2015-08-03 13:04
dokument Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2015-08-03 13:00
dokument Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałe w sprawie regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Tuczno. 2015-08-03 12:46
dokument Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2015-08-03 12:41
dokument Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie w miejscowości Marcinkowice. 2015-08-03 12:39
dokument Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-08-03 12:36
dokument Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 2015-06-24 14:25
dokument Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Mirosławiec o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu państwa, a będące w zarządzie Nadleśnictwa Mirosławiec. 2015-06-24 14:22
dokument Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników. 2015-06-24 14:13
dokument Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2015r. 2015-06-24 14:09
dokument Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-06-24 14:07
dokument Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021. 2015-06-24 14:06
dokument Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-06-24 14:05
dokument Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2014 rok. 2015-06-24 14:03
dokument Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2014 rok. 2015-06-24 13:59
dokument Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 2015-06-24 13:53
dokument Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Tuczno do Lokalnej Grupy Działania na okres programowania 2014-2020. 2015-06-08 10:08
dokument Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody uprzedniej na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. 2015-06-08 10:07
dokument Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Tuczno. 2015-06-08 10:05
dokument Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Tuczna z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2013-2014. 2015-06-08 10:04
dokument Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie 2015-06-08 10:02
dokument Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-06-08 10:00
dokument Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku zmeniająca Uchwałę IV/19/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tuczno w 2014r. 2015-04-01 09:31
dokument Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2015-04-01 09:31
dokument Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2015 roku. 2015-04-01 09:30
dokument Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021. 2015-04-01 09:30
dokument Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-04-01 09:29
dokument Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie. 2015-03-30 08:30
dokument Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego. 2015-03-30 08:27
dokument Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-03-30 08:26
dokument Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-03-30 08:24
dokument Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr XXVI/93/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 września 2005 roku w sprawie: przystąpienia do Związku Miast Polskich 2015-02-03 11:08
dokument Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 2015-02-09 09:57
dokument Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Tuczno. 2015-02-03 11:04
dokument Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka " Partnersto Jezior". 2015-02-03 11:03
dokument Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programy Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2015-02-03 11:01
dokument Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie w miejscowości Marcinkowice. 2015-02-03 10:58
dokument Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2015-02-03 10:57
dokument Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2015-02-03 10:55
dokument Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2015r. 2015-02-03 12:51
dokument Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tuczno w 2014 roku. 2015-02-03 10:48
dokument Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-02-03 10:46