Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TUCZNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ogłoszenie z dnia 16.02.2015r.

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W TUCZNIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1.    Wymagania niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
    b) trzyletni staż pracy lub co najmniej 3 lata wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na stanowisko głównego księgowego,
    c) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja publiczna, rachunkowość,
    d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe w stosunku do osoby:

    a) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
    b) sumienność, uczciwość i dokładność,
    c) staż pracy w księgowości budżetowej,
    d) znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, administracji samorządowej,
    e) umiejętność kierowania zespołem pracowników oraz pracy w zespole,
    f) nieposzlakowana opinia.

3. Zakres wykonywanych zadań:

    a) prowadzenie rachunkowości zakładu,
    b) nadzór nad podległymi księgowości stanowiskami pracy,
    c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
    d) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowyc z planem finansowym,
    e) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczący  operacji gospodarczych i finansowych
    f) przygotowywanie pełnej dokumentacji i sprawozdań obowiązujących na stanowisku pracy,
    g) wykonywanie innych poleceń służbowych w zależności od potrzeb zakładu.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

a)    praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym przy komputerze
b)    przeważającą pozycją pracy jest pozycja siedząca,
c)    charakter pracy indywidualny, jednak wymaga umiejętności pracy w zespole.

5. Wymagane dokumenty:

    a) życiorys / CV /,
    b) list motywacyjny,
    c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
    d) kserokopie świadectw pracy,
    e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych,
    f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.),
    h) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w miesiącu styczniu 2015r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na adres: ul. Wolności 11, 78-640 Tuczno w kopercie opisanej: ” Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”  w terminie do dnia 06.03.2015r. do godz. 1200

Aplikacje które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą spełniały wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.


Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu naboru/rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tuczno.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie przy ul. Wolności 11.

/-/ Kierownik ZGKiM w Tucznie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 16-02-2015 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 16-02-2015 12:28