Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kierownik ZGKiM ogłasza nabór na stanowisko Inkasenta

Ogłoszenie z dnia 03.11.2015 r.

 

 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TUCZNIE

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

INKASENTA

        1. Wymagania niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie,

    b) umiejętność wykonywania czynności inkasenckich,

    c) ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2. Wymagania dodatkowe w stosunku do osoby:

    a) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

    b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

    c) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

    d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

    e) sumienność i uczciwość,

    f) dyspozycyjność wraz z samochodem,

    g) znajomość przepisów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

   h) minimum półroczny staż w administracji samorządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań:

    a) terminowe prowadzenie odczytów wodomierzy i rozliczanie odbiorców wody i dostawców ścieków,

    b) inkasowanie należności od odbiorców usług i rozliczanie z kasą zakładu,

    c) obsługa programu komputerowego ( woda, kanalizacja ) w pełnym zakresie,

    d) przygotowywanie pełnej dokumentacji obowiązującej na stanowisku pracy,

    e) wykonywanie innych poleceń służbowych w zależności od potrzeb zakładu.

4. Wymagane dokumenty:

    a) życiorys – curriculum vitae

    b) kserokopie świadectw pracy,

    c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

    d) oświadczenie o niekaralności,

    e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na adres: ul. Wolności 11, 78-640 Tuczno. ” Dotyczy naboru na stanowisko inkasenta”. W terminie do dnia 12.11.2015r. godz. 900

Aplikacje które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.tuczno.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie przy ul. Wolności 11.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.     o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223,poz. 1458 ze  zmianami).

 

                                                                                                                                   Kierownik zakładu

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 03-11-2015 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2015 11:28