Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2021 2020-05-13 08:56
dokument Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2016. 2020-05-13 08:55
dokument Uchwała nr XXXIX.164.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-04-28 10:23
dokument Informacja wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2016 rok 2017-04-25 08:28
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno. 2017-03-30 13:16
dokument Informacja na koniec IV kwartału 2016 roku. 2017-03-24 10:38
dokument Informacja na koniec III kwartału 2016 roku. 2016-11-17 09:46
dokument Informacja na koniec II kwartału 2016 roku. 2016-11-18 11:16
dokument Uchwała nr XCV.352.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Tuczno informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku 2016-09-13 11:48
dokument Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 2016-09-02 10:34
dokument Uchwała Nr LXXXVI.297.Z.2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. 2016-07-25 13:35
dokument Informacja na koniec I kwartału 2016 roku. 2016-06-27 10:34
dokument Uchwała Nr XX.98.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale zmieniającej budżet gminy na 2016r. 2016-02-26 15:11
dokument Uchwała Nr XX.97.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuzno na lata 2016-2028 2016-02-26 15:09
dokument Uchwała Nr IV.26.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuczno na lata 2016-2021 2016-01-20 15:16
dokument Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie o wieloletniej prognozie finansowej. 2015-12-30 15:39