Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2017-01-10 10:28
dokument Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych.. 2017-02-03 11:17
dokument Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 15 grudnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 83/2015 BurmistrzaTuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkości dla budzetu Gminy Tuczno i Urzgdu Miejskiego w Tucznie. 2017-01-03 14:50
dokument Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016rok. 2016-12-16 14:25
dokument Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych. 2016-12-16 09:27
dokument Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno". 2016-12-16 09:24
dokument Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-12-07 15:18
dokument Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-12-07 15:17
dokument Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzania w dniu 22 listopada 2016 r. kontroli w zakresie prawidlowości wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac zwizązanych z budową przydomowej oczyszczalni Scieków na działce nr 143/1, obręb geodezyjny Jamienko. 2016-11-21 08:47
dokument Zarządzenie nr 82/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lisyopada 2016r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-11-21 11:20
dokument Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-11-08 13:26
dokument Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy 2016-11-08 13:24
dokument Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-11-03 15:23
dokument Zarządzenie nr 78/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 25 października 2016r. zmieniające zarządzenie nr 73/2016 2016-10-25 14:06
dokument Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 17 października 2016 2016-10-17 12:11
dokument Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 7 października 2016r w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków sołectw składanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017. 2016-10-18 12:30
dokument Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 października 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2016-10-12 10:51
dokument Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2016r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-10-07 11:15
dokument Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 20 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2016-09-20 13:39
dokument Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 14 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy na lata 2017-2018. 2016-09-19 14:59
dokument Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok 2016-09-08 14:10
dokument Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Płocicznie. 2016-09-13 10:39
dokument Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 2016-09-02 10:32
dokument Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych na terenie gminy Tuczno. 2016-08-25 07:42
dokument Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-08-18 09:26
dokument Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej - ulica Staszica w Tucznie 2016-08-16 15:43
dokument Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Moj-Kuryło ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-03 14:35
dokument Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 5 sierpnia 2016 przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2016-08-01 12:04
dokument Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-08-11 09:47
dokument Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2016-07-25 13:25
dokument Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do celów służbowych. 2016-07-22 11:57
dokument Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-07-20 08:44
dokument Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia rejestru opiekunów społecznych kotów wolnożyjących na terenie Gminy Tuczno. 2016-07-15 15:13
dokument Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 11 lipca 2014r. w prawie wynagrodzenia dla expertów powołanych do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia Regulaminu pracy komisji Egzaminacyjnej. 2016-07-15 15:13
dokument Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 2016-08-22 11:13
dokument Zarządzenie Nr 56A/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-07-12 13:19
dokument Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-07-11 13:42
dokument Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno . 2016-07-04 09:41
dokument Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół. 2016-06-29 11:35
dokument Zarządzenie 53/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-06-22 12:07
dokument Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w likwidowanej Szkole Podstawowej w Płocicznie, sposobu jeje przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2016-06-14 10:07
dokument Zarządzenie 52/2016 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. 2016-06-22 12:03
dokument Zarządzenie 51/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminego. 2016-06-22 11:20
dokument Zarządzenie Nr 49/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27grudnia 2013 r. Zarządzeniem Nr 1/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r. i Zarządzeniem Nr 29/2015z dnia 29 kwietnia 2015 r. 2016-06-06 14:41
dokument Zarządzenie 48/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2016-06-07 14:13
dokument Zarządzenie Nr 47A/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-06-08 14:41
dokument Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Tuczna z dni 31 maja 2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-06-06 14:19
dokument Zarządzenie 46/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury stanowiska do spraw zarządzania kryzysowego. 2016-06-14 13:18
dokument Zarządzenie nr 45/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2016-06-07 14:15
dokument Zarządzenie 44/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno 2016-05-24 14:43
dokument Zarządzenie 43/2016 w sprawie ustalenia ceny wyjściowej netto drewna użytkowego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno 2016-05-20 13:47
dokument Zarządzenie 42/2016 w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskiwanego z lasów i zadrzewień gminnych 2016-05-19 09:26
dokument Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-05-17 12:32
dokument Zarządzenie nr 40/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2016-05-16 12:20
dokument Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2016-09-13 11:53
dokument Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Emilii Janczewskiej. 2016-05-12 12:12
dokument Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 09 maja 2016r ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2016-05-10 08:16
dokument Zarządzenie nr 36a/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach. 2016-05-12 12:07
dokument Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie tworzenia, reorganizacji i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej 2016-05-10 08:13
dokument Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-05-12 12:05
dokument Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-04-18 14:20
dokument Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia niruchomości mienia gminnego. 2016-04-11 15:08
dokument Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sposobu wydatkowania części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach Gminy Tuczno. 2016-04-08 14:08
dokument Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie GminyTuczno na 2016 rok. 2016-04-08 14:03
dokument Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2016-03-23 14:34
dokument Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań w czasie nieobecności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.. 2016-03-22 12:30
dokument Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-22 12:28
dokument Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-22 12:27
dokument Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-22 12:25
dokument Zarządzenie nr 25/2016 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budZetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorz4dowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2015 rok, 2016-07-12 13:02
dokument Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-03-18 07:39
dokument Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-03-07 10:19
dokument Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2016-02-26 14:39
dokument Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2016-02-26 14:39
dokument Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:39
dokument Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Tuczna Z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:38
dokument Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Tuczna Z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:38
dokument Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:37
dokument Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:37
dokument Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2016-02-26 14:36
dokument Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:35
dokument Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2016-02-26 14:34
dokument Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:33
dokument Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 luty 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Gminy Tuczno. 2016-02-23 14:10
dokument Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 18 luty 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomiości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-02-19 09:53
dokument Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 16 luty 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2016-02-17 10:03
dokument Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Tuczno oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2016-02-15 08:41
dokument Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tuczno 2016-02-11 11:34
dokument Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Tuczno 2016-02-11 11:28
dokument Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2016-02-02 12:24
dokument Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2016-02-01 11:25
dokument Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. 2016-02-03 07:43
dokument Zarządzenie nr 2A/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-02-05 07:39
dokument Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2016 roku. 2016-01-26 07:28
dokument Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2016 rok. 2016-01-25 09:55