Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/112/06


Uchwała Nr XXIX /112/06

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 03 lutego 2006r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/62/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091) Rada Miejska w Tucznie

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/62/05 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 35, poz. 771) - wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowy § 2 otrzymuje oznaczenie „§ 2 ust.1” oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

,, ust. 2 Wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym następować będzie w ramach posiadanych środków na zasadach, warunkach i w trybie określonym w regulaminie”.

2) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„ust. 5 Wnioskodawca składający wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, wskazujący, iż rodzina dotknięta jest bezrobociem ma obowiązek udokumentowania tego faktu zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy”.

3) Dotychczasowy § 10 otrzymuje oznaczenie „§ 10 ust.1” oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„ ust. 2 Wnioskodawca składający wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wskazujący, iż rodzina dotknięta jest bezrobociem ma obowiązek udokumentowania tego faktu zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-02-2006 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2006 09:11