Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/120/06


U C H W A Ł A Nr XXXI/120/06

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Tuczna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005r. Nr 146, poz. 1223 ze zmianami) - Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Pani Teresie Łuczak Burmistrzowi Tuczna

w kwocie ogółem 6 956, 80 zł

Słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć 80/100), na które składa się:

1) wynagrodzenie zasadnicze - 4 028, 00 zł

2) dodatek funkcyjny - 1 098, 00 zł

3) dodatek specjalny w wysokości w wysokości

20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego - 1 025, 20 zł

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości

20% płacy zasadniczej - 805, 60 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXIV/82/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Tuczna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady

/ Miron Sudyn/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-05-2006 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2006 10:56