Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/123/06


Uchwała Nr XXXII/123/2006

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek Dyrektorom i Wicedyrektorom Szkół

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 112 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Dyrektorom i Wicedyrektorom obniża się tygodniowy określony w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin jak niżej:

1. Dyrektor Przedszkola liczącego:

do 5 oddziałów - 10 godzin

2. Dyrektor Szkoły ( Zespołu)

każdego typu liczącej:

  1. do 6 oddziałów - 8 godzin

  2. powyżej 6 oddziałów - 13 godzin

3. Wicedyrektor Zespołu Szkół - 8 godzin

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3

Traci moc uchwała Nr V/28/ 2000 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 04 września 2000r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (ze zm.).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2006r.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-07-2006 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2006 11:39