Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/124/06


Uchwała Nr XXXII/124/06

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 czerwca 2006r.

W sprawie określenia zasad partycypowania Gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

§ 1. W ramach poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego na terenie Gminy Tuczno Rada Miejska w Tucznie uważa za celowe popieranie inicjatyw osób fizycznych instalujących przydomowe oczyszczalnie ścieków na działkach siedliskowych.

§ 2. Gmina Tuczno wspiera budowę oczyszczalni ścieków na działkach siedliskowych, udzielając osobom fizycznym z terenu Gminy Tuczno pomocy w postaci doradztwa, udostępnienia dokumentów będących w gestii Urzędu Miejskiego oraz w postaci przyznania refundacji:

§ 3. O refundację mogą się ubiegać osoby fizyczne z terenu Gminy Tuczno, które zakupiły i zamontowały na działce siedliskowej stanowiącej ich własność lub będącej w ich posiadaniu w oparciu o inny tytuł prawny - np. umowa najmu na lokal lub umowa dzierżawy gruntu, przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z prawem budowlanym.

§ 4. Refundacja przysługuje osobom fizycznym, w miejscowościach, gdzie nie ma i nie przewiduje się budowy zbiorczej oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz tam, gdzie oczyszczalnia i kanalizacja istnieją, lecz doprowadzenie przyłącza kanalizacyjnego do budynku nie jest opłacalne (koszt wykonania przyłącza będzie wyższy od kosztów wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków).

§ 5. Wysokość refundacji określa się na 40% średnich kosztów budowy oczyszczalni określanej corocznie zarządzeniem Burmistrza Tuczna.

§ 6. Z refundacji mogą korzystać osoby fizyczne, które zamontują oczyszczalnie w 2006r. a w latach następnych, jeżeli zostaną na ten cel przeznaczone środki w Budżecie Gminy Tuczno.

§ 7. Średnie koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w danym roku objętym refundacją ustala zarządzeniem Burmistrz Tuczna.

§ 8. O refundację ubiegać się mogą osoby fizyczne, które zamontowały przydomową oczyszczalnię ścieków i złożą pisemny wniosek o jej wypłatę w Urzędzie Miejskim w Tucznie.

§ 9. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków i wypłaty refundacji określi zarządzeniem Burmistrz Tuczna.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-07-2006 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2006 11:40