Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/125/06


Uchwała Nr XXXII/125/06

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Tucznie

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, zm. 2006r. Dz. U. Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Tucznie uchwala statut Urzędu Miejskiego w Tucznie:

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Jednostka budżetowa, której nadaje się statut, nosi nazwę: Urząd Miejski w Tucznie zwany dalej Urzędem.

§ 2. Siedzibą Urzędu jest miasto Tuczno

§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Urzędu stanowią:

  1. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art.33 ust.1,

  2. ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - art.20-22

§ 4. Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Tuczna w zakresie realizacji zadań Gminy Tuczno określonych ustawami, porozumieniami, uchwałami Rady Miejskiej w Tucznie i zarządzeniami Burmistrza, w szczególności w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.

Rozdział II. Gospodarka finansowa

§ 5. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych

§ 6. Urząd może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie o finansach publicznych i ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 7. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu ponoszą Burmistrz Tuczna i Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Urzędu.

Rozdział III. Zarządzanie i organizacja

§ 8. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 9. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Tuczna-Kierownik Urzędu.

§ 10. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Tucznie nadany przez Burmistrza Tuczna w drodze zarządzenia, a organizację i porządek w procesie pracy oraz prawa i obowiązki stron procesu pracy - Regulamin Pracy.

§ 11. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników jednostki określają przepisy odrębne.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

§ 10. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Tucznie.

§ 11. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-07-2006 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2006 11:40