Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice". 2018-05-22 11:55
dokument Zarządzenie Nr 122/2017 BurmistrzaTuczna z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacii zadania pn. ,,Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego". 2018-02-23 12:47
dokument Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2018-01-09 10:29
dokument Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2017-12-29 10:13
dokument Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2015 z dnia 23 marca 2015 r. 2017-12-29 10:09
dokument Zarządzenie Nr 118/207 Burmistrza Tuczna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2007 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. 2017-12-19 10:26
dokument Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-12-20 12:54
dokument Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 grudnia 2017 rooku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 roku. 2017-12-19 10:23
dokument Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-12-08 09:48
dokument Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-11-29 10:31
dokument Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24 listopada 2017r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2017-11-21 12:56
dokument Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-11-16 09:09
dokument Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2017-11-16 08:54
dokument Zarządzenie Nr 110/ Burmistrza Tuczna z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżcie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-11-21 12:54
dokument Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-11-14 14:26
dokument Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 2017-11-03 11:00
dokument Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Płociczno w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-10-30 11:50
dokument Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-10-30 13:30
dokument Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazwy ulic położonych na terenie miejscowości Tuczno i Jeziorki. 2017-10-24 08:24
dokument Zarządzenie 104/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2017-10-09 09:39
dokument Zarządzenie 103/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2017-10-09 09:38
dokument Zarządzenie 102/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 2017-10-09 09:39
dokument Zarządzenie 101/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2017-10-09 09:36
dokument Zarządzenie 100A/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok.. 2017-10-19 13:25
dokument Zarządzenie 100/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-10-09 09:31
dokument Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-09-27 11:00
dokument Zarządzenie 98/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchmości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-09-27 10:59
dokument Zarządzenie 97/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29 września 2017 r. przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2017-09-27 10:42
dokument Zarządzenie 96/2017 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczba z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 r. 2017-10-11 10:18
dokument Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. 2017-09-19 12:09
dokument Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia giminnego. 2017-09-18 08:41
dokument Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofrt złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2017-09-12 09:19
dokument Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych. 2017-09-11 10:52
dokument Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towaru i usług w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych (ze zm.). 2017-09-11 10:50
dokument Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wysokość opłat za wyżywienie w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Tuczno. 2017-09-11 10:47
dokument Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu osób kończących służbę przygotwawczą w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2017-09-05 13:18
dokument Zarządzenie Nr 88a/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Tuczno. 2017-10-06 13:06
dokument Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-09-11 10:40
dokument Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2005 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. 2017-09-12 13:30
dokument Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego". 2017-11-13 13:15
dokument Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie". 2017-09-11 13:01
dokument Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-08-30 08:27
dokument Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 2017-09-18 08:53
dokument Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Martew w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-08-25 14:18
dokument Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania " Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granucy pasa drogowego". 2017-09-11 13:03
dokument Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-08-11 10:06
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko na czas zastępstwa młodszy referent do spraw księgowości podatkowej. 2017-08-10 13:52
dokument Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 4 sierpnia 2017 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2017-08-01 09:53
dokument Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli,szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 2017-08-03 10:44
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku wsprawie w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-08-03 10:38
dokument Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca ". 2017-07-24 09:27
dokument Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno". 2017-07-24 09:23
dokument Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno" 2017-07-24 09:17
dokument Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-07-24 09:04
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-07-11 14:30
dokument Zarządzenie 70/2017 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Żylińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-24 13:16
dokument Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za, wynajęcie hali widowiskowo- Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno- rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie, a także kortu tenisowego. 2017-08-07 09:15
dokument Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 2017-07-05 13:45
dokument Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-07-07 14:31
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczena do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy. 2017-06-29 13:07
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-06-27 08:03
dokument Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-06-27 12:30
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Polsko- niemieckie zawody strażackie w gminie Tuczno", w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania". 2017-06-26 08:56
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 2017-06-26 08:50
dokument Zarządzenie 61/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-06-20 11:07
dokument Zarządzenie 60/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-06-20 11:06
dokument Zarządzenie 59/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2016 rok. 2017-06-20 08:52
dokument Zarządzenie 58/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2016 rok. 2017-06-20 08:47
dokument Zarządzenie 57/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2017-06-20 08:28
dokument Zarządzenie 56/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-06-20 08:26
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 czerwca 2017r. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" 2017-06-12 13:38
dokument Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie wrowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2017-06-09 11:17
dokument Zarządzenie 53/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zamiany. 2017-06-05 13:33
dokument Zarządzenie 52/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Lubiesz w celu uzupełnienia składu osobowego Rady Sołeckiej Sołectwa Lubiesz, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-06-05 13:38
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia , miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-06-01 09:23
dokument Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-06-08 09:58
dokument Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-05-23 10:55
dokument Zarządzenie 48/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 maja 2017r. w sprawie: zatwierdzenia diagnozy w zakresie zindentyfikowania potrzeb i planowanego wsparcia szkół na terenie gminy Tuczno. 2017-05-23 14:19
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 2017-06-05 12:53
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2017 r. w sp rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta do spraw kadr i archiwizacji.rawie powołania komisji 2017-05-18 12:38
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 maja 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-05-15 12:00
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-05-22 10:44
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Polsko - niemieckie zawody strażackie w Gminie Tuczno" 2017-05-16 13:25
dokument Zarządzenie Nr 42a/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pani Renaty Muzyka do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Publicznym Przedszkolu w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno. 2017-05-15 09:35
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pana Piotra Szupieńko do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Zespole Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie, ul. Świerczewskiego 41; 78-640 Tuczno. 2017-05-11 10:28
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2017-05-10 15:04
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2017-05-09 13:02
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Lubiesz w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-05-12 08:00
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2017-05-09 13:01
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zamiany. 2017-05-09 13:04
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 14/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-05-04 08:11
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-05-04 10:52
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-04-19 10:27
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-04-10 13:35
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-04-07 12:33
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2017-04-06 07:58
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2016 rok. 2017-03-29 08:58
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca; 2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno. 2017-03-30 11:19
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno. 2017-03-31 09:54
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca". 2017-03-22 13:31
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno". 2017-03-22 13:29
dokument Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-03-21 09:00
dokument Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczno. 2017-03-16 14:33
dokument Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2017-03-16 14:31
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015r. i Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 06 czerwca 2016r. 2017-03-13 14:27
dokument Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno. 2017-02-27 13:29
dokument Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-03-07 12:45
dokument Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Jeziorki w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia , miejsca i godzin jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-03-02 09:34
dokument Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań w czasie nieobecności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem?. 2017-02-22 09:36
dokument Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2017-02-22 09:35
dokument Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2017-02-22 09:35
dokument Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? 2017-02-22 09:33
dokument Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2017-02-20 11:48
dokument Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 14 luty 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Gminy Tuczno. 2017-02-17 11:12
dokument Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 lutego 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 28/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2017-02-13 12:19
dokument Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 9 luty 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wyjściowej netto drewna użytkowego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno. 2017-02-09 11:19
dokument Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 9 luty 2017 r. w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskiwanego z lasów i zadrzewień gminnych. 2017-02-09 11:16
dokument Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 01.02.2017 r. zmiwniające Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14.12.2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych. 2017-02-06 13:39
dokument Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-02-06 13:38
dokument Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji opiekumów kotów, dokarmiania kotów wolno żyjących oraz podejmowania interwencji w sprawie kotów wolnożyjących wraz z zasadami kontroli na terenie Gminy Tuczno. 2017-02-01 07:56
dokument Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2017r. 2017-02-02 07:35
dokument Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2017-01-19 14:22
dokument Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Burmistrza Tuczna upoważnień do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " zastrzeżone". 2017-01-19 14:14
dokument Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie powołania Pełnomocnika Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2017-01-19 14:05
dokument Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 2017-02-17 11:14
dokument Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2017 rok. 2017-01-10 10:58