Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVIII/303/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 2018-01-08 12:24
dokument Uchwała Nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego. 2018-01-08 12:23
dokument Uchwała XXXVIII/301/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 2018-01-08 12:21
dokument Uchwała Nr XXXVIII/300/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2018r. 2018-01-08 12:20
dokument Uchwała Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2018-01-08 12:13
dokument Uchwała Nr XXXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2018-01-08 12:10
dokument Uchwała Nr XXXVIII/297/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2018-01-08 12:06
dokument Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wywozy nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2018 r. 2018-01-08 12:04
dokument Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2018-2028. 2018-01-08 11:55
dokument Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-01-08 11:42
dokument Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2017-2028. 2018-01-08 11:35
dokument Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2018-01-08 11:34
dokument Uchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady mIejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obsługi finansowej szkół w Gminie Tuczno. 2017-12-06 11:09
dokument Uchwała Nr XXXVII/290/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia ze zm. 2017-12-06 11:08
dokument Uchwała Nr XXXVII/289/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 2017-12-06 11:07
dokument Uchwała Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Jeziorki. 2017-12-06 11:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Tuczno. 2017-12-06 11:03
dokument Uchwała Nr XXXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2017-12-06 11:01
dokument Uchwała XXXVII/285/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-12-06 11:00
dokument Uchwała Nr XXXVI/284/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla części działki nr 251/8 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2017-11-14 14:25
dokument Uchwała Nr XXXVI/283/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 14/6 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-11-14 14:24
dokument Uchwała Nr XXXVI/282/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie. 2017-11-14 14:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/281/2017 z dnia 31-10-2017 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/159/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia 2017-11-14 14:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/280/2017 z dnia 25-09-2017roku w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2017-11-14 14:21
dokument Uchwała Nr XXXVI/279/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-11-14 14:21
dokument Uchwała XXXV/278/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na część działki nr 112/10 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2017-10-25 08:33
dokument Uchwała Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Płociczno. 2017-10-25 08:32
dokument Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. 2017-10-25 08:49
dokument Uchwała Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Tuczno. 2017-10-25 08:31
dokument Uchwała XXXV/274/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tuczno, a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzania Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec ? Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 2017-10-25 08:32
dokument Uchwała Nr XXXV/273/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-10-25 08:29
dokument Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2017-10-25 08:27
dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 379 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/270/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 378 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/269/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 147 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 108 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/268/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 146/6 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 108 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/267/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 142 położonej w obrębie geodezyjnym Miłogoszcz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/266/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 140/5 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/265/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 119 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/264/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 108/12 położonej w obrębie geodezyjnym Rusinowo stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/263/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 107 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:52
dokument Uchwała Nr XXXIV/262/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 106 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:52
dokument Uchwała Nr XXXIV/261/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 78 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:51
dokument Uchwała Nr XXXIV/260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 66 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:51
dokument Uchwała Nr XXXIV/259/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 53 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/258/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 14/3 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:49
dokument Uchwała Nr XXXIV/257/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 12 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/256/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 2 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2017-09-04 10:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/255/2017 zmieniającą Uchwałę Nr XXXIII/247/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: wyrażania zgody na zawarcie Porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Tuczno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wałczu. 2017-09-04 10:46
dokument Uchwała Nr XXXIV254/2017 zmieniającą uchwałę Nr VII/59/2001 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 07.12.2001r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych. 2017-09-04 10:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/253/2017 zmieniające Uchwałę Nr XVI/16/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuczno. 2017-09-04 10:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/252/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach w Ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieszka I z oddziałami przedszkolnymi w Marcinkowicach. 2017-09-04 10:44
dokument Uchwała Nr XXXIV /251/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie. 2017-09-04 10:43
dokument Uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2017-2028. 2017-09-04 10:43
dokument Uchwała Nr XXXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-09-04 10:41
dokument Uchwała XXXIII/248/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Tuczno". 2017-06-27 11:47
dokument Uchwała Nr XXXIII/247/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Tuczno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wałczu. 2017-06-27 11:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę nr 3/1 położoną w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącą własność Gminy Tuczno. 2017-06-27 11:38
dokument Uchwała Nr XXXIII/245/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę nr 3/1 położoną w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącą własność Gminy Tuczno w trybie bezprzetargowym 2017-06-27 11:36
dokument Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: opłaty miejscowej. 2017-06-27 11:29
dokument Uchwała XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2017-06-27 11:20
dokument Uchwała XXXIII/242/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2017r. 2017-06-27 11:10
dokument Uchwała XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2017- 2028. 2017-06-27 11:15
dokument Uchwała Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-06-27 09:01
dokument Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r. 2017-06-26 14:29
dokument Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Finansowego za 2016 rok. 2017-06-26 14:28
dokument Uchwała XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Tuczno przy ulicy Konopnickiej, obrębie geodezyjnym Tuczno 108. 2017-06-01 12:34
dokument Uchwała XXXII/236/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Lubiesz. 2017-06-01 12:33
dokument Uchwała XXXII/235/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Strzaliny. 2017-06-01 12:31
dokument Uchwała XXXII/234/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2017 - 2029. 2017-06-21 07:53
dokument Uchwała XXXII/233/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok 2017-06-01 12:27
dokument Uchwała XXXII/232/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie. 2017-06-01 12:29
dokument Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w Tucznie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lubiesz. 2017-04-27 13:48
dokument Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę nr 14/2 położoną w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącą własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:48
dokument Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 96/2 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:47
dokument Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 81 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:47
dokument Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 80 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:46
dokument Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietni 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 361 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:45
dokument Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 331/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:44
dokument Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 284/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:43
dokument Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 281/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:42
dokument Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 248/2 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:42
dokument Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 241/5 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:41
dokument Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 240/2 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:40
dokument Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 158 położonej w obrębie geodezyjnym Miłogoszcz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:40
dokument Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 602 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:39
dokument Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 600 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:38
dokument Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 506 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:37
dokument Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 505 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:37
dokument Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 502 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:36
dokument Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 501 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:35
dokument Uchwała Nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 462 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:35
dokument Uchwała Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 73 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:34
dokument Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 138 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:32
dokument Uchwała Nr XXXI/209/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 126/2 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:31
dokument Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 71/1 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:30
dokument Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 16/1 położonej w obrębie geodezyjnym Jamienko stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:29
dokument Uchwała Nr XXXI/206/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Wrzosy w obrębie geodezyjnym Jeziorki Wałeckie. 2017-04-27 13:28
dokument Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Tuczna z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2015-2016. 2017-04-27 13:28
dokument Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/197/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-27 13:27
dokument Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017r. 2017-04-27 13:26
dokument Uchwała Nr XXXI/202/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu na realizację zadania pn. "Zakup wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej, przeznaczonej do systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie powiatu wałeckiego, współpracującej z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, której parametry techniczne określone zostały przez Państwowy Instytut Badawczy". 2017-04-27 13:26
dokument Uchwała Nr XXX/201/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne gminy. 2017-03-31 12:10
dokument Uchwała Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia " Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca". 2017-03-31 12:18
dokument Uchwała Nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2017 roku. 2017-03-31 12:03
dokument Uchwała Nr XXX/198/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. " Przebudowa chodnika w miejscowości Rusinowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179". 2017-03-31 12:01
dokument Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-03-31 11:59
dokument Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 r. 2017-03-31 11:57
dokument Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2017-02-24 14:11
dokument Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga, psychologa i logopedy. 2017-02-24 14:02
dokument Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tuczno. 2017-02-24 14:01
dokument Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Tuczno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów. 2017-02-24 14:00
dokument Uchwała Nr XXIX/191/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-24 13:58
dokument Uchwała Nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Jeziorki. 2017-02-24 13:36
dokument Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/177/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2017-02-24 13:34
dokument Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017r. 2017-02-24 13:31
dokument Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacji i Interwencji Kryzysowej w Wałczu . 2017-02-24 13:29
dokument Uchwała Nr XXVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Tuczno na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. 2017-01-26 14:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/185/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca?. 2017-01-26 14:33
dokument Uchwała Nr XXVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca?. 2017-01-26 14:31
dokument Uchwała Nr XXVIII/183/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. : ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno?. 2017-01-26 14:30
dokument Uchwała Nr XXVIII/182/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno?. 2017-01-26 14:29
dokument Uchwała Nr XXVIII/181/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177". 2017-01-26 14:27
dokument Uchwała Nr XXVIII/180/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177". 2017-01-26 14:28