Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok 2019-02-01 14:31
dokument Zarzadzenie Nr 134/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole szkół im. Wedlów Tuczynskich w Tucznie". 2019-01-08 09:15
dokument Zarzadzenie Nr 133 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia nirm zużycia paliw płynących dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2020-07-10 14:26
dokument Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego 2020-07-10 14:26
dokument Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24.12.2018 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 127/2018 burmistrza Tuczna z dnia 10.12.2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno. 2019-01-08 08:50
dokument Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 grudnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno.o 2018-12-31 12:41
dokument Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do preprowadzenia w dniu 21 grudnia 2018 r. kontroli w zakresie prawidłowości wykorystania środków dotacji oraz fakrycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 77 obręb geodezyjny Strzaliny. 2018-12-31 12:04
dokument Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok 2019-02-01 14:30
dokument Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2018-12-17 09:45
dokument Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wyjściowej netto drewna uźytkowego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno 2018-12-17 09:43
dokument Zarzadzeni Nr 125/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-12-18 08:36
dokument Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-12-07 13:06
dokument Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 listopada 2018 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia.w sprawie 2018-11-29 09:41
dokument Zarzadzeni Nr 122/2018 z dnia 23 listopada 2018 r., w sprawie okreslenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno. 2020-02-18 12:01
dokument Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2019-03-08 10:16
dokument Zarządzenie nr 120/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Gmina Tuczno dla maluchów" 2019-02-01 14:04
dokument Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 listopada 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 r. 2018-11-21 15:46
dokument Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowosci wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. 2018-11-21 15:35
dokument Zarządzenie Nr 117A/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego programu współpracy samorządu Gminy tuczno z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. działalnosci pożytku publicznego i owolontariacie nz rok 2019. 2018-11-21 15:25
dokument Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiazków Dyrektora w Publicznym Żłobku w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno. 2018-11-07 09:28
dokument Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 05 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistza Tuczna z dnia 13 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 r. 2019-08-09 10:58
dokument Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 9 listopada 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawę nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Tuczno. 2018-11-08 10:57
dokument Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-11-09 09:37
dokument Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2018 r w sprawie wdrożenia procedury związanej z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. 2018-11-05 13:27
dokument Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 październik 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości urzędu. 2018-10-26 11:38
dokument Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2018 r., w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Publicznym Żłobku w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2018-10-26 10:13
dokument Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 9 października 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-10-11 08:12
dokument Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2018-10-08 12:33
dokument Zaządzenie Nr108/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 1 pzździernika 2018 r., w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Publicznego Żłobka "TOLA" przy ulicy Wolnosci 3, 78-640 w Tucznie na okres od 02.11.2018 r. do 31.08.2019 r. 2018-10-05 15:46
dokument Zarządzenie Nr 107a/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 września 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok 2018-10-05 15:37
dokument Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Tuczna zdnia 28 września 2018 r.,w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do Publicznego Żłobka"TOLA" w Tucznie" 2018-10-01 10:27
dokument Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej wlasność gminy. 2018-09-20 14:43
dokument Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami. 2018-09-14 13:16
dokument Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. 2018-09-27 12:31
dokument Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-09-14 09:03
dokument Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-09-19 08:33
dokument Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Tuczno. 2018-09-14 08:16
dokument Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 2018-09-28 15:13
dokument Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 03.09.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2007 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Społecznrj Komisji mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. 2018-09-05 08:09
dokument Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie" (IV) 2018-09-07 14:48
dokument Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" 2018-09-03 08:48
dokument Zarządzenie Nr 96/2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r. 2018-09-14 12:30
dokument Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. 2018-09-14 12:58
dokument Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 sierpnia 2018 r w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Publicznym Przedszkolu w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno. 2018-08-30 13:18
dokument Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 sierpnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Polsko-niemieckie wyścigi smoczych łodzi w Tucznie" 2018-08-24 13:44
dokument Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Tuczno 2018-08-22 13:02
dokument Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie 2018-08-21 08:20
dokument Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 sierpnia 2018r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-08-08 10:30
dokument Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami ołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, uzupełnienia składu rady sołeckiej sołectwa Strzaliny, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2018-08-08 10:17
dokument Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnych wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie (III) 2018-08-06 08:53
dokument Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. 2018-08-06 08:47
dokument Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 01.08.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2018-08-02 09:34
dokument Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-08-03 13:02
dokument Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 03 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-07-31 09:22
dokument Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27.07.2018 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2018-07-30 14:53
dokument Zarządzenie Nr 82/2018 Burmsitrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej 2018-07-27 15:30
dokument Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudoweę parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 (II) 2018-07-27 15:29
dokument Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26.07.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach 2018-07-27 15:29
dokument Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach 2018-07-27 13:17
dokument Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach 2018-07-20 14:45
dokument Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie 2018-07-20 14:44
dokument Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-07-25 12:33
dokument Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok 2018-07-23 11:06
dokument Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Polsko-niemieckie spotkanie z kulturą w Tucznie" 2018-07-23 11:43
dokument Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Polsko-niemieckie wyścigi smoczych łodzi w Tucznie" 2018-07-23 11:44
dokument Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Tuczna nr 72/2018 z dnia 05 lipca 2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta do spraw organizacyjno-kancelaryjnych 2018-07-05 13:04
dokument Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie (II) 2018-07-04 09:11
dokument Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start 2018-07-02 10:28
dokument Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start 2018-07-02 10:27
dokument Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start" 2018-07-02 10:26
dokument Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-07-23 11:03
dokument Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2017 rok 2018-07-03 09:25
dokument Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2017 rok 2018-07-03 09:24
dokument Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 czerwca 2018 zmieniające zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2018-07-23 10:59
dokument Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamóienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" 2018-06-20 14:23
dokument Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. 2018-06-20 14:02
dokument Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2018-07-23 10:57
dokument Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. 2018-06-14 14:25
dokument Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarwanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) 2018-06-14 14:21
dokument Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej 2018-06-11 15:17
dokument Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2018-06-11 15:16
dokument Zarządzenie Nr 56/2018 zmieniające zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznieo 2019-03-08 10:17
dokument Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach, ul. Marcinkowice 46A, 78-641 Marcinkowice, którego organem prowadzącym jest Gmina Tuczno. 2018-06-18 10:53
dokument Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno, którego organem prowadzącym jest Gmina Tuczno. 2018-06-08 11:52
dokument Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-06-06 12:30
dokument Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie - dokument stracił ważność 2021-03-24 08:41
dokument Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. 2018-05-24 10:05
dokument Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno. udzielenie 2018-05-24 10:04
dokument Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla Urzędu Miejskiego w Tucznie, jednostek i zakładów budżetowych gminy Tuczno, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Tuczno, a także samorządowych instytucji kultury gminy. 2018-05-24 14:43
dokument Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego lokalu socjalnego. 2018-05-23 12:21
dokument Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Tuczno na lokal socjalny. 2018-05-23 12:08
dokument Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2018-05-18 16:36
dokument Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-05-09 12:10
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-05-28 08:02
dokument Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw plynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2018-05-07 11:20
dokument Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia.. 2018-05-07 11:16
dokument Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie: przejęcia pojazdu na własność Gminy i Miasta Tuczno. 2018-05-07 11:15
dokument Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2018-04-30 14:51
dokument Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2018-04-30 14:51
dokument Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 48/2009 z dnia 15 lipca 2009 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2018-04-26 13:30
dokument Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-05-23 10:20
dokument Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy 2018-04-25 12:23
dokument Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisjii przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 kwietnia 2018 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2018-04-26 13:30
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji. 2018-04-25 11:46
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-04-18 09:45
dokument Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Jamienko w celu wyboru nowego sołtysa Sołectwa Jamienko, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2018-04-05 11:53
dokument Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-04-06 09:33
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-04-05 11:54
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r. - dokument stracił ważność 2018-10-29 09:01
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2017 rok. 2018-03-29 10:04
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-03-22 12:33
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Gminy Tuczno.i 2018-03-21 10:36
dokument Zarządzenie Nr 25/2018Burmistrza Tuczna z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego e Tucznie. 2018-03-28 12:34
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego e Tucznie. 2018-03-28 12:32
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy TUczno na 2018 rok. 2018-03-21 07:31
dokument Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 marca 2018 przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2018-03-21 07:30
dokument Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie określenia zasad przekazania-użyczenia radnym Rady Miejskiej w Tucznie tabletów do użytku służbowego 2018-03-16 10:02
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 01.03.2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2015 r. oraz zarządzeniem Nr 119/2017 r. 2018-03-02 12:51
dokument Zarządzenie 19/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-03-07 13:19
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 ruku w sprawie ustalenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2018-03-02 12:38
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2018-03-14 08:49
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2018-03-05 12:07
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustatenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn.: ,,Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego" ze zm. 2018-02-23 12:51
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-02-21 19:18
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-02-23 12:49
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-02-16 09:30
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice" 2018-02-13 08:07
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniajace Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2018-02-13 11:50
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2018-02-06 14:00
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2018 roku. 2018-02-06 10:17
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2018 roku w prawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-02-06 14:11
dokument ZarządZarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postpowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2018-03-01 14:07
dokument Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-01-24 09:55
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-01-11 10:46
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-01-11 10:46
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/15 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno. 2018-01-08 12:48
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2018 rok. 2018-01-08 12:33