Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2020 rok 2021-06-17 07:32
dokument Uchwała NR XXII.134.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Tuczna sprawozda-niu z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2021-04-15 13:08
dokument Zarzadzenie Nr 30/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy Tuczno, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2020 rok 2021-04-07 10:06
dokument Wykonanie budżetu wg stanu na 31.12.2020 r. 2021-03-17 09:54
dokument Wykonanie budżetu wg stanu na 30.09.2020r. 2020-11-24 15:18
dokument Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr LXI.286.Z.2020 z dnia 29 września 2020 roku z przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2020 roku. 2020-09-30 09:09
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 2020-09-01 09:15
dokument Informacja na koniec II kwartału 2020 roku 2020-07-28 13:47
dokument Informacja na koniec I kwartału 2020 roku 2020-05-12 09:26
dokument Uchwała nr XX.152.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tuczna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2020-04-28 08:45
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawoadania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2019 rok. 2020-03-25 11:51
dokument Uchwała Nr V.84.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Tuczno na rok 2020 rok 2020-01-30 12:41
dokument Uchwała Nr V.84.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuczno 2020-01-30 12:41
dokument Projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tuczno na lata 2020-2036 2020-01-16 13:52
dokument Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020. 2020-01-14 11:21
dokument Uchwała Nr CXXI.503.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozie finansowej 2019-12-13 08:51
dokument Uchwała Nr CXXI.502.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 2019-12-13 08:51
dokument Uchwała Nr CXXI.501.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 2019-12-13 08:50