Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarzadzenie Nr 105/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2021-01-08 14:28
dokument Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2020 zmieniające Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. ( Dz.U. 2020r.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Funduszu Inwestycji Lokalnych ze zm. 2021-01-04 14:30
dokument Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upowaznienia do prowadzenia postepowań w sprawie wydawania zaświadczen dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" 2021-01-04 14:32
dokument Zarzadzenie Nr 102/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2020-12-31 12:40
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2020-12-31 12:38
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie udzielania upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu " Czyste Powietrze" 2020-12-28 12:42
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 202 rok 2020-12-22 14:28
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie upowaznienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postepowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 2020-12-16 09:40
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 grudnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pana Piotra Kluk ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-12-11 15:43
dokument Zarzadzenie Nr 96/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-12-15 10:54
dokument Zarzadzenie Nr 95/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2020-12-10 10:36
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznnie 2020-12-03 13:29
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Piotra Kluk ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-12-03 13:24
dokument Zarządzenie Nr 92A/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-12-11 15:33
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno 2020 roku 2020-12-07 14:25
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dniz 23 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.662.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-12-07 14:23
dokument Zarządzenie Nr 90 A/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 27 listopada 2020 w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja ". 2020-12-08 11:53
dokument Zarzadzenie Nr 90/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świateczne przypadajace w wolne soboty 22020 roku 2020-11-25 12:24
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-11-27 09:52
dokument Zarządzenie Burmistrza Tuczna Nr 88/2020 z dnia 19 listopada 2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 20 listopada 2020 r. kontroli w zakresie prawidłowosci wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac zwiazanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 31/2, obreb geodezyjny Tuczno 109. 2020-11-19 13:16
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 12 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami. 2020-11-18 09:40
dokument Zarzadzenie Nr 86/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmoicie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie rocznego Programu współpracy samorzadu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniunymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontarjacie na rok 2021 2020-11-09 13:52
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 85/2020 Tuczna z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r 2020-11-05 13:37
dokument Zarzadzenie Nr 84/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 4 listopada 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok. 2020-11-09 09:38
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 13 pażdziernika 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno. 2020-10-16 09:39
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2020 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w przedmiocie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Tuczna przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 18 października 2020 roku. 2020-10-08 12:33
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 81/2020 zdnia 1 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie 2020-10-07 12:31
dokument Zarzadzenie Nr 80/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2020-10-02 16:42
dokument Zarządzenie 79/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok. 2020-10-09 09:09
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2020-09-30 11:39
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2020 roku zmieniające Zarządzenie 71/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie wdrożenia Procedury w zakresie zasad rozliczeń podatku od towaru i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności oraz zasad weryfikacji kontrachentów przed dokonaniem płatności faktury. 2020-10-02 16:37
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Tuczna w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych. 2020-10-02 16:17
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2020-09-30 11:35
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-09-29 13:46
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka "TOLA" w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2020-09-25 15:04
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka "TOLA" w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2020-09-25 14:43
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Tuczno oraz Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rzeczyca". 2020-09-24 15:23
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycujnych przez gminę Tuczno w ramach Programu priorytetowego 2.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie - program pilotażowy. 2020-10-05 14:08
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok. 2020-09-24 11:25
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 21 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie" w ramach Eropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2020-09-22 15:18
dokument Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2020-09-17 15:05
dokument Zarządzenie NR 66/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie " w ramach Programu Operacyjnego " Rybactwo i Morze". 2020-09-24 15:29
dokument Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 września 2020 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2020-09-15 15:04
dokument Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka " TOLA" w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2020-09-22 14:58
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2020 w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. ( Dz. U. 2020. 662.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-09-21 11:30
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 9 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-09-15 13:23
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 8 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035. 2020-09-08 15:31
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-09-04 15:18
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 2020-08-31 15:40
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wydłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Żłobka w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2020-08-28 15:34
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-08-24 13:40
dokument Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 21 sierpnia 2020 r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2020-08-20 11:18
dokument Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-08-20 11:17
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-07-27 12:43
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Tucznie "TOLA" w Tucznie 2020-07-27 12:38
dokument Zarządzenie Nr 52A/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-07-27 12:14
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-07-15 15:23
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-07-14 12:06
dokument Zarządzenie Nr 50/20 Burmistrza Tuczna z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 roku 2020-07-03 08:37
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rokprawie 2020-07-07 15:31
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2019 rok 2020-06-29 12:40
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2019 rok 2020-07-03 12:18
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-06-25 12:07
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2020-06-23 15:33
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-06-23 12:08
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-07-03 09:22
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2020 roku w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznrgo w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania : " Odbiór i zagospodarowanie odpdów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II)" 2020-06-08 10:03
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2020 roku 2020-06-05 11:52
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 2020-06-03 10:29
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-06-03 14:18
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczacego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierZawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2020-06-02 16:29
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 maja 2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania 2020-06-02 16:22
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania : " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno." 2020-06-02 16:08
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości preznaczonych do dzierżawy 2020-05-27 09:59
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-05-21 12:54
dokument Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2020-05-15 13:15
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-05-07 12:03
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji projektu pn. 2020-05-08 10:27
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-05-05 13:40
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2020r.w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2020r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV2 (COVID ? 19) 2020-04-30 13:36
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-04-20 09:08
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2020-04-20 18:51
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-04-16 13:40
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2020-2036 2020-04-15 15:40
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-04-07 16:04
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-03-31 16:49
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok. 2020-04-07 16:37
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV2 ( COVID-19) 2020-03-25 15:42
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprwawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultóry oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2019 rok 2020-03-25 11:11
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-03-17 09:59
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę Tuczno 2020-03-05 13:57
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Tuczna z dnia2 marca 2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2020-03-02 15:32
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2020-03-02 13:07
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-03-04 15:02
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2020-03-04 07:59
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25.02.2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozporządzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 na Terenie Gminy Tuczno 2020-02-28 15:05
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporzadzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne gminy Tuczno 2020-02-28 14:52
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-02-25 11:40
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno 2022-03-03 13:35
dokument Zarządzenie Nr 9A/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lutego 2020 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 86/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2020-02-25 11:05
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami 2020-02-12 08:37
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wykazu nierucjomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2020-02-12 08:29
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości mienia gminnego. 2020-02-12 08:27
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2020 roku. 2020-02-12 12:12
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno. 2020-02-12 08:01
dokument Zarządzenia Nr 4/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2020-02-12 07:59
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok. 2020-02-11 15:28
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2020-02-11 15:25
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednosyek organizacyjnych gminy Tuczno oraz wysokości dotacji wpłat do budżetu na 2020 rok. 2020-02-11 15:26